Atatürk’ün Getirdiği Yenilikler Nelerdir


Atatürk’ün Getirdiği Yenilikler Nelerdir: Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler - Kısaca Mustafa Kemal Atatürk, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne getirdiği modern vizyon ile bir devlet adamı olarak son derece mühim işlere imza atmış ve bu sebeple de tüm dünyanın dikkatini ve taktirini üzerinde toplamış bir önderdi. Atatürk’ün, o dönemin içinde bulunulan tüm zor şartlara rağmen ortaya koyduğu yenilikler, Osmanlı devletinin her şeyden evvel monarşi ve teokrasiye bağlı gelenekçi anlayışı ve bu alanda yenilik getirmenin zorluğu gibi etkenler ile Milli Mücadele’den yeni çıkmış büyük Türk milletinin içinde bulunduğu maddi ve manevi olumsuzluklara rağmen gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atarken, hayatının geri kalanında yaptığı yenilikler ve devrimler Türk milletinin gelişen çağın gerisinde kalmasını engellemiş ve onun modern ve yeni dünya normlarıyla uyumlu ve medeni bir toplum olmasını sağlamıştır. Bu nedenle bu yenilikler, tüm dünyaya örnek teşkil edecek niteliktedir. Bu yenilikleri kısaca ve maddeler halinde hatırlayalım;

Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler - Sırasıyla - Maddeler Halinde

- Millet Mekteplerinin Kurulması (1920)
- Teşkilatı Esas

iye Kanunu (1921)
- Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
- Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
- 1924 Anayasası’nın İlanı (20 Nisan 1924)
- Şeriyye Mahkemelerinin Kaldırılması (1924)
- Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Girişimleri (1924-1930)
- Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)
- Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)
- Kılık ve Kıyafette Değişiklik Yapılması (1925-1934)
- Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik Yapılması (1925-1935)
- Medeni Kanunun Kabul Edilmesi (1926)
- Türk Ceza Kanunu (1926)
- Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Hakların Verilmesi (1926-1934)
- Maarif Teşkilatı Hakkında Kanunun Kabulü (1926)
- Medreselerin Kapatılması (1926)
- Kabotaj Kanunu’nun (1 Temmuz 1926)
- Harf Devrimi (1928)
- Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)
- Devletin Dinine İlişkin Maddenin Anayasadan Kaldırılması (1928)
- Üniversite Reformunun Yapılması (1933)
- Soyadı Kanunu’nun Kabulü (21 Haziran 1934)
- Laiklik İlkesinin Anayasaya İlave Edilmesi(1937)

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından Değişik TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İçerikli Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 47533 defa okunmuştur.


handecik diyor ki:

sınavdan a aldım çok teşekkürler

Ceylin diyor ki:

İşime çok yarada çok teşekkürler

Oo diyor ki:

Ödevimde işime çok yaradı teşekkürler.

Öğrenci diyor ki:

Derste çok işime yarıyacak. ☻

nnn diyor ki:

çok işime yaradı sağolun