Atatürk’ün Bilim, Sanat ve Kültür Alanındaki Çalışmaları


Atatürk’ün Bilim, Sanat ve Kültür Alanındaki Çalışmaları: 1933 yılında yüksek öğretim dönemin şartları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bu amaçla Darülfünun, İstanbul Üniversitesi adıyla açılmıştır. Bu çalışmalar üniversiteler reformu adı altında yenilik çalışmaları olarak değerlendirilir. Bununla birlikte Ankara'da Hukuk Fakültesi, Gazi Orta Öğretmen Okulu, Eğitim Enstitüsü, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) kurulmuştur. Güzel Sanatlar alanında da çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu alanda,

- Osmanlı Devleti zamanında kurulmuş olan Sanayi-i Nefise Mektebi, 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi adıyla yeniden açılmıştır.
- Ankara'da Etnografya müzesi açılmıştır. Bazı büyük şehirlerde de yeni müzeler kurulmuştur.

Güzel sanatlar, uygar olmanın belirtisi ve kültürlü insan yetiştirmede bir eğitim aracıdır. Güzel sanatlardan Atatürkçülüğün amacı, insanlar arasında sevgiyi geliştirmesi, gelecek kuşaklar için çalışılması ve kalıcı eserler verilmesidir. Sanatçı bunu başardığı oranda ulusuna ve insanlığa hizmette bulunmuş olur. Zira sanatkâr, insanlığın ortak değeridir. Gerçek anlamda hal

kı için çalışan sanatçıya Atatürk büyük önem vermiştir. Bunu da ''Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazınız.'' sözüyle ifade etmiştir.

Ülkemizde resim, heykel ve anıt çalışmaları yapılmış, bu amaçla resim ve heykel müzeleri kurulmuştur. Atatürk bizzat kendisi de bu açılan resim sergilerine iştirak etmiş, bu konunun ihmal edilmemesi gerektiğini göstermiştir. Bu arada çağdaş görünümü sağlayacak anıtlar yaptırılarak şehirler donatılmıştır. Atatürk sanat alanında bu güzelliklere imza atarken şehirlerin de çağdaş birer karakter kazanması adına şehir planlamasına büyük önem vermiştir. Modern görünümlü binalar ve şehirler kurma amacıyla dış ülkeden özellikle Almanya'dan mimarlar getirtilmiştir. Halkın modern bir şekilde yaşayacağı imkânlar oluşturulmuştur. Özellikle başkent Ankara bu konuda en ileride olan yerlerimizdendir.

Modern binalar, parklar ve çiftlikler kurulmuştur. Bu arada Türk müziği de ihmal edilmemiş her alanda olduğu gibi bu alanda da çalışmalar yapılmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir'de bale, opera ve tiyatro sanatçısı yetiştirmek amacıyla Devlet Konservatuarları kurulmuştur. Türk müziğini daha iyi yerlere taşımak amacıyla Adnan Saygun ve Cemal Reşit Bey gibi müzisyenlere akademik seviyede çalışmalar yaptırılmıştır. Her alanda olduğu gibi müzik dalında da modern eğitim yapan okullarda öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla müzik Öğretmeni Okulu açılmıştır.

Görüldüğü gibi millî kültürün oluşturulmasında eğitimi, güzel sanatları, şehir planlaması, müziği ve diğer çalışmaları ile büyük çaba sarf edilmiştir. Amaç milli kimliği oluşturarak toplumsal birliği sağlamaktır.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Liseler İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretmen Yardımcı Ders Kitabı

- Okuma Sayısı: Bu yazı 125613 defa okunmuştur.