Atatürk’ün Tarih İnkılabı - Atatürk’ün Yaptığı Tarih İnkılabının Amacı


Atatürk’ün Tarih İnkılabı - Atatürk’ün Yaptığı Tarih İnkılabının Amacı: Osmanlılarda tarih Osman Oğullarından itibaren başlatılıyordu. Türklerin ta Orta Asya’ya kadar uzanan tarihi bir kenara itilmişti. Bu tutumda Avrupalıların Türklerin tarihlerini yanlış bilmelerine neden olmuştu. Türkleri hiçbir uygarlık eseri yaratmamış, aksine birçok uygarlığı yıkmış bir toplum olarak görüyorlardı. Oysaki tarih bir milletin geçmişine ait bütün olayların tarafsız bir gözle incelenmesidir.

Bu sayede hem en doğru ve gerçek bilgilere ulaşılabilinir hem de gelecekteki nesiller, geçmişten ders alarak aynı hatalara düşmekten kurtulabilirler. Mustafa Kemal’e göre tarih toplumsal olayların bir laboratuarıdır. Türk Milletinin kendi benliğini kazanabilmesi için tarih inkılâbı şarttır. Ona göre, Türk tarihine önem verildiği taktirde ancak Türklerin gerçek yüzleri tüm dünyaya gösterilebilinirdi. Bu düşüncesinden yola çıkarak, Türkiye’de tarihle uğraşan veya uğraşabilecek herkese Türk tarihi kaynaklarını inceleme görevi verdi.

Bu çalışmalardan elde edilen veriler üzerinde uzun uzun tartışmalar yapılarak ilk kez Türk tarihiyle ilgili bir eser meydana getirildi; Türk Tarihi’nin Esas Hatları. Mustafa Kemal,Türk tarihi üzerinde yapılan bu araştırmaların bir süreklilik kazanması amacıyla,15 Nisan 1931’de Türk Tarih Teknik Cemiyeti’ni kurdu.Cemiyetin adı bir süre sonra Türk Tarih Kurumu olarak değiştirildi.Bu kurul tarafından tarih çalışmaları,araştırmaları yapılarak yeni tarih kitapları yazıldı. Pratikteki kopuklar giderildi. Türklerle ilişkili tüm ulusların uygarlıkları bilimsel çalışmalarla ortaya konuldu.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 28781 defa okunmuştur.


Saim Sakaman diyor ki:

Milli Mücadelenin oluşturduğu şartlar, Türk istiklal Harbinin safhaları, Atatürk ilke ve inkılapları ile Atatürkçü düşünce sistemi hakkında doğru bilgiler vermek biz yetişkinlerin gelecek nesillere borcu olmalı Böylelikle Atatürk inkılapları ve ilkelerinin doğru anlaşılmasını sağlayarak gençlerde bu inkılap ve ilkeleri savunmak ve geliştirmek bilinci de kendiliğinden oluşacaktır.