İnkılapçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)


İnkılapçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler): Atatürk Türk inkılâbını: “Türk milletini son asırlarda geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerine milletin en yüksek gereklere göure ilerlemesini sağlayacak müesseseler koyma” olarak tanımlar. İnkılâpçılık batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye ve çağdaş uygarlığa yönelmektir. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, yeni düzenlemeler yapmmak, bilimsel araştırmalar yapmak inkılâpçılığın gereğidir. İnkılâpçılığın en büyük gayesi Türk milletini ve Türk kültürünü çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmaktır.

İnkılapçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)

- Şapka Kanunu’nun çıkarılması
- Kılık-Kıyafette yapılan değişiklikler
- Latin Alfabesi’nin kabulü
- Latin Rakamları’nın kabulü
- Takvim, saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
- Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması

- Okuma Sayısı: Bu yazı 76598 defa okunmuştur.