Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli


Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli: Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplandı. Toplantının amacı Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı Devleti ile başlayacak görüşmelerde Türk halkının kabul edileceği barış şartlarının ortaya konmasıydı. Toplantıya ülkenin dört bir yanından katılan oldu. Bu toplantı Osmanlı Mebusan Meclisi’nin yaptığı son toplantıydı. Toplantıda özellikle Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyesi milletvekillerinin yoğun çabasıyla gizli bir oturumda daha önce Mustafa Kemal Paşa tarafından hazırlanan Misakımilli (Milli Ant) kabul edildi.(28 Ocak 1920)

Misak-ı Milli Kararları

1. Mondros Ateşkesi imzalandığında işgal altında olmayan Türk vatanının tümü ayrılmaz bir bütündür.
2. Osmanlı Devleti’nin yalnızca Arap çoğunluğu bulunan ve Mondros Ateşkesi’nin imzalaması sırasında İtilaf Devletleri ordularının elinde kalan bölgelerin geleceği halkın özgürce vereceği oya göre saptanacaktır.
3. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse halkoyuna başvurabilir.
4. Batı Trakya’nın durumunun halkoyuna başvurulmalıdır.
5. İstanbul şehri ve Marmara’nın güvenliği sağlandıktan son

ra Boğazlar’ın dünya ticaretine ve ulaşımına açılmasında ilgili devletlerin kararı geçerli olacaktır.
6. Gayrimüslimlerin hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır.
7. Milli ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.

Misak-ı Milli, barış yapmak için en uygun ve en azından şartlarımızı içeren bir programdır. Barışa erişmek için bir araya getireceğimiz esasları kapsar. Fakat memleket ve milleti kurtarmak için barış yapmak yeterli değildir. Milletin gerçek kurtuluşu için yapılacak çalışmalar, ondan sonra başlayacaktır. Barıştan sonraki çalışmalarda başarılı olabilme, milletin bağımsızlığının korunmuş olmasına bağlıdır. Misak-ı Milli’nin hedefi onu temindir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 64601 defa okunmuştur.