Atatürk’ün ve Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi ve Karşılanması


Atatürk’ün ve Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi ve Karşılanması: Samsun, Erzurum, Sivas Kongreleri ile tüm Anadolu'da hızla yayılmaya başlayan hızla yayılmaya başlayan Kurtuluş Mücadelesi'nin en önemli durağına gelmişti sıra... 1919 yılının bu son günleri aynı zamanda bir dönemin de son yılgınlığını üzerinden atma günleriydi... 27Aralık 1919 yıllarında bir telgraf daha yayınladı, Mustafa Kemal Ankara'ya geliyordu... O sabah davul ve zurnalarla bütün Ankara halkı gelecek güzel günlerin müjdesini tüm Anadolu'ya duyuruyordu... Vali Vekili Yahya Galip Bey ve Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Rıfat Efendi (Ankara Müftüsü) bu olağan üstü karşılaşma için geceli gündüzlü hazırlanmışlar ve bu bölgedeki tüm Seğmenlerin karşılama törenine katılmalarını sağlamışlardı...

Bu karşılama aynı zamanda Ankara'daki İngiliz ve Fransız'lara da Kuvay-i Milliye'nin gücünü göstermenin en kolay şekliydi... Soğuk kış gününde, zorlu mücadelenin en önemli durağında böyle bir karşılaşma Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin yüreklerini ısırtırken,Vali odasında içilen çayın ardından kalacakları yere geçildi... Heyet o zamanlar şehir dışı sayılan Ziraat Mektebi'nde karargâh olarak belirlenen binaya yerleştirildi. Bugün Meteroloji İşleri Ge

nel Müdürlüğü bünyesinde korunan Atatürk Odası ; Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi'nin Milli Mücadele'yi yönettiği yer olarak 6 ay kullandı.

Bir odası telgraf amaçlı ayrılırken diğer oda da çalışma mekânı olarak düzenlendi. Yeşil kadife perdeleri, ahşap çalışma masası, halısı ve bir de sobası bulunan bu mütevazi odada Türkiye Cumhuriyetinin tarihinin en önemli günleri yaşandı. Ankara'da bir tepenin üstendeki karargâha akşam inerken, Mustafa Kemal Paşa tarafından yazılan emirler tüm teşkilata telgraf yoluyla dağıldı. Mustafa Kemal ve arkadaşları artık Ankara'daydı.

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi Haftalık Bülteni’nden alınmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 19802 defa okunmuştur.