23 Nisan'ın Anlam ve Önemi ile İlgili Öğrenci Konuşması - II


23 Nisan'ın Anlam ve Önemi ile İlgili Öğrenci Konuşması - II: 23 Nisan 1920 tarihinde iç içe önemli iki olay vardır: Bunlardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, diğeri ise bir ulusun yaşantısında önemli bir yeri olan böylesi bir günün çocuklara bayram olarak armağan edilmesidir. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılması; bu savaştan, birlikte savaştığımız ülkelerle beraber yenik çıkmamız, ülkemizi çok kötü durumlara sokmuştur. Atatürk o zamanlar Osmanlı Ordusunda subay idi. Yurdumuzun düşman işgali altında olmasından, aziz vatanımızın düşman devletleri tarafından paylaşılıyor olmasından büyük rahatsızlık duyuyordu. Vatanımızın kurtuluşunun ancak ciddi, inançlı bir mücadele ile mümkün olacağını düşünmekteydi. Düşündüklerini uygulamak üzere harekete geçti, Bandıma Vapuru ile İstanbul'dan ayrılarak 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun'a geçti. Anadolu'yu dolaşıp birçok toplantılar yaptı. Ve milli mücadele ateşini Anadolu'da akmış oldu. Ancak başlayacak mücadelenin sevk ve idaresi nereden yapılacak, mücadele kararı nereden ve nasıl alınacaktı?

Böylece 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş ol

du. Meclis yurt genelinden 115 üyenin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren biz ulusça kendi kendimizi yönetmeye başladık.


Milletimizin kurtuluş hareketinin gerçekleştiği 23 Nisan 1920'de açılan ilk TBMM bütün savaş boyunca yurdumuzu büyük bir cesaretle yönetmeyi başarmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın kesin zaferle sona erip Cumhuriyet kurulduktan sonra, 23 Nisan tarihi ''Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı '' olarak kabul edildi. Her yıl 23 Nisanda hem ''Çocuk Bayramı '' hem de ''Ulusal Egemenlik Günü'nü bir arada kutluyoruz.

Atatürk ulusal tarihimizin önemli gün ve olaylarını, taşıdıkları anlama göre değerlendirmesini çok iyi yapan bir önderdir. İşte bu nedenle Atatürk, 23 Nisan Egemenlik Bayramı'na ''Çocuk Bayramı'' adını vermiştir. Çünkü, bu günün çocukları büyüyecekleri yarınki büyük Türkiye'yi meydana getirecektir.

Kaynak: İlköğretim okulları için Hazırlanan Belirli Günler ve Haftalar Kitabı

- Okuma Sayısı: Bu yazı 22690 defa okunmuştur.