19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Neden Kutlanır


19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Neden Kutlanır: I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu, ülke topraklarının bir kısmını kaybetmeye başlar. İngilizler İstanbul’u işgal ederler. 13 Kasım 1918 günü Haydarpaşa'da trenden inen Mustafa Kemal Paşa, rıhtımda boğaza girmekte olan 53 düşman gemisini görünce; Rum ve bazı azınlıkların zafer çığlıklarına karşı, soğukkanlı bir tavırla, “Geldikleri gibi giderler!” diyerek tepkisini gösterir. 30 Nisan 1919’da Mustafa Kemal, Padişah Vahdet- tin’le görüşerek kendisini 9. Ordu Müfettişliğine tayin ettirir. Hazırlıklarını yapan Mustafa Kemal bir heyetle birlikte 16 Mayıs 1919 akşamüstü Bandırma vapuruyla İstanbul’dan ayrılarak 19 Mayıs günü samsun’a çıkar.

Mustafa Kemal; Samsun’a ilk adımını attığı gün milli mücadeleyi başlatarak: ‘Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür” diyerek geleceği de Türk Gençliği’ne emanet etmiştir. Üç gün sonra ise İstanbul’a gönderdiği raporda: “Ulus, Ulusal Egemenlik esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır” diyerek, ulus gerçeğiyle işe başlamış ve halkı bir bütün olarak organize ederek, dağılan ordunun yerine yeni bir ulusal ordu kurarak düşman

la savaşmıştır. Dört yıla yakın süren Kurtuluş Savaşı sonunda Cumhuriyeti kurmuştur.

Bu savaşımda “ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır” diyen Atatürk’ün düşüncesi etkili olmuştur. 19 Mayıs’ı Türk Gençliği’ne armağan eden Atatürk, 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasındaki, CHP 2. Kurultayı'nda verdiği büyük söylev (Nutuk)’in sonunda Türk Gençliği’ne Hitabesi’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nin korumalığını da onlara bırakmıştır. 19 Mayıs 1919 gününün yıldönümü, 20 Haziran 1938 gün ve 3466 sayılı yasa ile “Gençlik ve Spor Bayramı” adıyla milli bayram olarak kabul edilmiştir. 7 Mart 1981 gün ve 2429 sayılı yasa ile de adı; “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” olarak değiştirilmiştir. Atatürk; Türk gençliğinin geleceğe ışık saçan bilgiyle ve beceriyle donatılmış, milli gururlu aydınlık, ruhen ve bedenen sağlıklı, neşeli, atılgan, ahlaklı, yurtsever, sportmen ve yarına ümit verecek şekilde yetişmesini istiyordu.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 9358 defa okunmuştur.


saygın atamer diyor ki:

Atatürk’ün milletimiz için gösterdiği “çağdaş uygarlık düzeyine çıkma” hedefini gerçekleştirmede en büyük görev Türk gençliğine düşmektedir. Bu görevin layıkıyla yerine getirilebilmesi için Atatürk’ü ve onun gösterdiği hedefe ulaşmada izlenecek metodu doğru anlamak şarttır.