Lozan Konferansı’nda Görüşmelerin Kesilmesi ve Nedenleri


Lozan Konferansı’nda Görüşmelerin Kesilmesi ve Nedenleri: 20 Kasım 1922’de toplanan delegeleri konferans çalışmalarına başlamıştır. Sorunların çözümü için görüşmelerin başlamasıyla birlikte birçok konuda da önemli görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Lozan Konferansı’nda ortaya çıkan anlaşmazlıkları şu başlıklar altında toplayabiliriz:

- Karağaç’ın Yunanlılar tarafından bize verilmek istenmemesi,
- Osmanlı borçları meselesi
- Kapitülasyonların kaldırılması
- İstanbul’un İtilaf Devletleri’nce boşaltılması
- Irak sınırı ve Musul - Kerkük meselesi
- Ermeni yurdunun kabul edilmesi
- Savaş tazminatları
- Boğazlar meselesi

İtilaf Devletleri, Türk Devleti’nin isteklerini kabul etmeyince konferans çıkmaza girmiştir. Bunun üzerine 4 Şubat 1923’te görüşmeler kesilmiştir.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 178, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 85424 defa okunmuştur.