İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)


İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913): Bükreş Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında ayrı ayrı antlaşmalar yapıldı. Osmanlı Devleti II. Balkan Savaşları sonundaki Bükreş antlaşmasından sonra Bulgaristan’la İstanbul Antlaşması’nı, Yunanistan ile de Atina Antlaşması’nı imzalamıştır. 29 Eylül 1913’te Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan İstanbul Antlaşması’nda şu maddeler karşılıklı olarak kabul edilmiştir.

İstanbul Antlaşması’nda alınan Kararlar

- Bulgaristan; Kırklareli, Dimetoka ve Edirne’yi geri verdi.
- Meriç Irmağı iki devlet arasında sınır kabul edildi.
- Dedeağaç’ın Bulgaristan’a bırakılmasına karar verildi.
- Savaş sonrası Bulgaristan’da kalan Türkler, Bulgarlarla eşit haklara sahip olacaklardı.
- Bulgaristan’da kalan Türkler isterlerse dört yıl içinde Osmanlı topraklarına geri dönebileceklerdi.
- Türklere mülkiyet hakkı tanınacak, ilk ve ortaokullarda eğirim ve öğretim dili Türkçe olarak kabul edilecek, buradaki Türklere din ve mezhep hürriyeti tanınacaktı.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 13, 2007 ve Muhtelif kaynaklar

- Okuma Sayısı: Bu yazı 24314 defa okunmuştur.