Lozan Barış Antlaşması ile İlgili Bilgi – Hakkında Bilgi - Önemi


Lozan Barış Antlaşması ile İlgili Bilgi – Hakkında Bilgi - Önemi: Lozan Barışı devrin politik ve askeri şartlarının ışığında yeni Türk devleti için parlak bir başlangıç oluşturdu. Yani sömürge durumuna getirilmiş Türkiye, dünyanın en güçlü devletlerine karşı varlığını kanıtlamış, parçalanmak ve yok edilmek istenen bir vatan kurtarılarak yeni bir devlet kurulmuştu. Başarının sahibi milli güçler, dayandıkları ideoloji ise milliyetçilikti. Türkiye'de saltanatçı ve hilafetçi güçler ne bir milli mücadeleyi, ne de böyle bir sonucu hayal bile etmemişlerdi. Düşmanı daha fazla kızdırmamayı politika saymışlar, Sevr'e evet demişlerdi. Lozan Antlaşması bu utanç belgesini de ortadan kaldırmıştı.1 Dünya Savaşı’nı kaybeden ülkeler içinde Türkiye'den başka bunu başarabilmiş bir ikinci ülke olmamıştı.

- Lozan Barış Antlaşması bütün bunların yanında elbette kusursuz bir barış belgesi değildi. Uzun süren ve çetin geçen görüşmeler sonunda varılmış bir uzlaşmanın ürünüydü. Lozan'da arzuladığımız şekilde halledilemeyen, çözümü ertelenen sorunlar da olmuştur. Bunların en önemlilerinden olan Musul sorunu Türkiye'nin arzuladığı Beklide çözülememiş, mevcut statükonun korunmasıyla halledilmişti.

- Patrikha

ne konusunda da istenilen sonuç alınamamıştı. Oysa Mustafa Kemal Paşa Rum Patrikhanesinin İstanbul’dan kesin olarak çıkarılması ve Atina’ya nakledilmesi görüşündeydi. O’na göre Türkiye bir fesat ocağı olan bu tehlikeli örgütü kendi topraklarında barındırmaya mecbur tutulamazdı. Ancak Lozan’da Mustafa Kemal Paşa’nın bu arzusu gerçekleştirilememiş, Patrikhanenin siyasetle uğraşmaması şartıyla İstanbul'da kalması kabul edilmiştir. Bu şartı çiğnediği takdirde sınır dışı edilebilecekti.


- Yine Boğazlar ve Hatay sorunları da sonraki yıllarda Başarılı bir diplomasiyle milli çözümlere kavuşturulmuşlardı. Ancak o günün şartlarını düşünmeden, bu ve benzeri bazı noksanlıkları ileri sürerek Lozan'ın değerini inkâra kalkışmak objektif bir değerlendirme olamaz. Bu tür çabalar ancak ya bilgisizliğin, ya da Türk İnkılâbına duyulan düşmanlığın sonucu olabilir. Bu arada ulaşılan hedefler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, daha büyük hedeflerin de olduğu ve olacağı gözden uzak tutulmamalıdır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 18279 defa okunmuştur.