Mondros Ateşkes Antlaşması 7 ve 24 Maddeleri ve Yorumları


Mondros Ateşkes Antlaşması 7 ve 24 Maddeleri ve Yorumları: Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilirken İtilaf devletleriyle Mondros Mütarekesi’ni imzalamıştır. (30 Ekim 1918) İtilaf devletlerini İngiltere’nin temsil ettiği görüşmeler sırasında, Osmanlı Hükümeti’nde Sadrazam Ahmet İzzet Paşa bulunmaktaydı.25 maddeden oluşan ateşkeste, Osmanlı Devleti’ni yok sayan çok ağır şartlar bulunmaktadır. Bunlar içersinde 7 ve 24. Maddeler Osmanlı Devleti’nin güvenliği ve geleceği açısından büyük riskler taşımaktadır. Bu Maddeler kısaca şöyledir:

- 7. Madde: İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik yerleri işgal edecekler.

- 24. Madde: Vilayet-i Sitte’de (Altı Doğu Anadolu İli - Van- Bitlis-Elazığ-Erzurum-Sivas-Diyarbakır) bir karışıklık çıkarsa, buralar işgal güçlerince mazeret göstermeksizin işgal edilebilecektir.

Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7 ve 24 Maddelerinin Önemi

İtilaf devletleri, daha savaş devam ederken tasarladıkları ve aralarında paylaştıkları Osmanlı topraklarını, işgal edeceklerini açıkça belli etmişler ve zemini oluşturmak için mütarekeye yukarıdakilere benzer özel bir maddeler koymuşlardır. Buna göre: Ateşkes Antlaşmasına 7. madde iş

gallere zemin hazırlamak amacıyla girmiş,' Mondros’tan hemen sonra yürürlüğe konulmuş, böylece İtilaf devletlerinin gerçek niyetleri açığa çıkmıştır. Bir diğer taraftan, Antlaşma metninde 24. madde olarak geçen Doğu Anadolu illeriyle ilgili hüküm, açıkça ifade edilmese de bir Ermeni devleti kurmaya yöneliktir. Böylece bu antlaşmayı imzalayan Osmanlı Devleti, fiilen sona ermiş sayılmaktadır.


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 281867 defa okunmuştur.


Beleşçi diyor ki:

Ödevi beleşşşş yaptım

Kadir diyor ki:

Çok amma çok teşekkür ederim ????

hk diyor ki:

çok teşekkürleer

öznur diyor ki:

teşekkürler çok açıklayıcı