Atatürk’ün Bilimsel Alanda Yaptığı Çalışmalar


Atatürk’ün Bilimsel Alanda Yaptığı Çalışmalar: Bu yazımızda Atatürk’ün Bilim alanında yaptığı çalışmalardan önemli gördüğümüz başlıkları özetlemeye çalışacağız.

• Türkiye Cumhuriyetinden önce Osmanlı İmparatorluğu geniş bir coğrafyada hüküm sürmekte idi ve başarıları ile bütün dünya devletleri içerisinde son derece saygın ve güçlü bir konuma gelmişti. Ne var ki belli bir dönemden sonra eski gücünü kaybeden Osmanlı İmparatorluğu, her alanda olduğu gibi bilimsel alanda da diğer devletlerin gerisinde kalmıştır. 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı’nda yenilmiş ve işgal edilmiştir.

• M. Kemal önderliğinde Türk milleti düşmanı yurdumuzdan atmayı başarmıştır. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Birçok konuda geri kalmış bir devletin hızla kalkınması gerektiğini bilen M. Kemal Atatürk, ülkemizin her alanda gelişebilmesi için bilimsel çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğunu biliyordu. Bu sebeple öncelikli olarak bilimsel sahada çağdaş ülkeleri yakalayabilmek namına gerekli ortamı hazırlamak için gece gündüz demeden çalışmıştır.

• M. Kemal ilk etapta geleceğin temellerini şimdiden atabilmek için okuma yazma seferberliği yapmıştır. Bu amaçla ilk olarak Harf

İnkılabı yapılarak Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Ardından da Millet Mektepleri açılmıştır. Millet Mekteplerinde 4 aylık bir eğitim ile 18 ile 30 yaş arası 600 bin kişi kısa sürede okur -yazar hale gelmiştir. 1937'de geometri alanındaki yabancı kelimeleri Türkçeleştiren bir geometri kitabı yayınlanmıştır.

• Yine bu dönemde 1935 yılında İstanbul'da Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) ve Ankara - Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi açılarak geleceğimizin temelleri atılmaya çalışılmıştır. Mülkiye Mektebi daha sonra Ankara’ya taşınmıştır. 1933'te Üniversite Reformunu gerçekleştirmiştir. Bunların dışında Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun kurulmasını sağlamıştır. Bunun yanında kurulan Hıfzıssıhha Enstitüsünde bilim ve teknoloji birleştirilerek mikroplar üzerine tıbbi çalışmalar yapılmıştır.

• Bilim denildiğinde aklımıza ya okullar ya da bilim adamlarının çalışma alanları gelir. Halbuki bu çalışmaların hayata yansıdığı yerler işin en önemli kısımlarından biridir. Tarımda az kişi ile çok daha fazla verim almak istiyorsanız klasik yani ilkel tarım yöntemleri yerine bilimsel tarım yöntemlerini tercih etmeliyiz. Bunun farkında olan Atatürk çiftçilerimizin bilimsel yöntemlerle tarım yapmasını özendirmek ve teşvik etmek amacıyla Ankara'da örnek orman çiftliği kurdurdu. Bunun yanında üretilen ürünlerin işlenerek halka ulaştırılmasını sağlamak amacıyla fabrikalar kuruldu.

• Ülkemizin İlk şeker fabrikası 1926 yılında Nuri Şeker tarafından Uşak'ta kuruldu. Yine aynı dönemde Alpullu, Trakya ve İstanbul şeker fabrikaları kurulmuştur. Üretimden sonraki ihtiyaç üretilen ürünlerin taşınmasıdır. Bu amaçla 1923-1940 yılları arasında 4559 km olan demir yollarımız 1940'a gelindiğinde 8637 km'ye ulaşmıştır. 10. Yıl Marşında yer alan “ Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan, dizesinde demir yollarındaki gelişme vurgulanmıştır.

• Yine bilimsel gelişmelerin geleceğini göklerde gören ve bu sebeple “İstikbal göklerdedir. Diyen Mustafa Kemal bu amaçla Hava Harp okulunun açılmasını ve Kayseri'de bir uçak fabrikasının kurulmasını sağlamıştır" Havacılık alanında ilerlememiz için yurt dışına öğrenciler gönderilmiştir. Türk Hava Kurumu kurulmuştur. Atatürk'ün havacılığa verdiği önem manevi kızı Sabiha Gökçen’in dünyanın ilk kadın savaş pilotu olmasından da anlaşılabilir.

• Bir diğer taraftan bu bilimsel orijinli çalışmalar içerisinde Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonraki dönemde Atatürk’ün öncülüğünde hayata geçirilen inkılapların halka mal edilmesi ve halkın eğitilmesi için toplum içinden her kesimin rahatlıkla çalışmalarına katılabileceği Halkevleri kurulmuştur. Böylelikle:

- Halk arasında kültür ve düşünce birliğinin sağlanması, - Atatürk cumhuriyetin kültür atılımının gerçekleştirilmesi, - Türk milletinin yeni gayeler etrafında toplanması, - Kır - kent ile köylü – aydın arasındaki uçurumun ortadan kaldırması sağlanmaya çalışılmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 13457 defa okunmuştur.


mahir durak diyor ki:

Atatürk'ün yeni kurduğu Türk devletinin kalkınması için bilim alanında yaptığı çalışmalar büyük bir emek ve gayretin ürünü fakat sonrasında onun ölümünden sonra başlattığı bilimsel çalışmaların ne yazık ki arkası gerektiği getirilmemiş yani yaptığı işlere sahip çıkılmamış yazık böyle yazıları okudukça hüzünleniyo insan.