Atatürk Nasıl Bir Liderdi - Atatürk'ün Liderliği


Atatürk Nasıl Bir Liderdi - Atatürk'ün Liderliği: Atatürk’ün kişisel özelliklerinden biri de önder olmasıdır. Gerek askerliğinin, gerek devlet adamlığını hep başarılar içinde geçmesinin bir nedeni de çok iyi bir yönetici ve önder olmasıdır. Yöneticiliği etkileyicidir. İnsanları etki altına alma sanatını çok iyi uygular. Bunu yaparken de bağlı kaldığı kural, dürüstlüktür.”Birbirimize hep hakikati söyleyeceğiz. Felakat ve saadet getirsin, iyi veya fena olsun daima hakikatten ayrılmayacağız .” Hayatta en fena şey riyakârlıktır. Hakikat ne olursa olsun riyakârlar onu temizlik ve saflık kisvesine bürünerek saklamaya çalışırlar ki bu büyük bir tehlikedir.”

Atatürk, yönetirken işte bu esaslara bağlıdır. O ayrıca verdiği karaları sonuna kadar uygular Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lazımdır. Mustafa Kemal ayrıca uygulanamaz nitelikte karar da vermez o bunu çok iyi bilir ve şöyle der: “Benin her emrim yapılır; çünkü benden yapılmayacak emirler çıkmaz.” Nutukta yer alan şu sözlerini kendine sürekli olarak rehber yapmıştır. “ Hayat demek mücadele çarpışma demektir. Hayatta muvaffakiyet mutlaka mücadelede muvaffakiyetle mümkündür. Bu da manevi ve maddi

bakımdan kuvvete kudrete dayanır bir niteliktir.”
Kendi dehasında bu kuvvet ve kudret mevcut olduğundan hep başarıyı düşünmüş ve sağlanmıştır.

Onda hemen hemen bütün önderlerde görülen gurur ve kendini beğenmişlik kesinlikle yoktu. Şöyle diyordu. ”Bir adam ki büyük olmaktan bahseder benim hoşuma gitmez bir adam ki memleketi kurtarmak için evvela büyük adam olmak lazımdır der ve bunun için bir de örnek seçer onun gibi olmayınca memleketin kurtulamayacağı inancında bulunur bu adam değildir Gerçekte ihtirassız büyük bir iş meydana getirilmez Fakat onun herhalde millet yolunda bir hizmet gayesinde yönelmiş olması lazımdır. Başkan olan kimsenin milletin ülküsüne göre hareket etmesi ve milletin psikolojisini bildikten sonra o milletin eğilimine göre uyması gerekir.

Atatürk’ün en belirgin özelliklerinden biri de budur. Onun ben yaptım ben kazandım ben başardım gibi kendisini övücü sözler söylediği görülmemiş Tam tersi yaptıklarını hepsini millete mal etmiş Türk milleti başardı demişti. Zaferden sonra Ankara’ya geldiğinde kendisini coşkun törenlerle karşılayan içtenlikle kutlayan halka verdiği söyleve Türk askerine şükranlarını bildirerek başlamış Vatanın kurtuluşu kazanılan zaferler Türk ordusu ile büyük Türk milletinin gösterdiği kahramanlık ve fedakârlık eseridir. Diye sözlerine son vermiştir.

Mustafa Kemal gösterişten hoşlanmayan gerçek bir halk adamıdır kendisini bütün varlığı ile memleket ve millet işlerine adamıştır. Milletin kendisine verdiği serveti olduğu gibi yine millete vermiştir Öyle ki bu servetin mirasçılarına geçmemesi için özel bir kanun çıkartmıştır Bu dünya tarihinde hiçbir devlet adamında görülmeyen bir davranıştır. Onun dünya tarihinin seçkin birkaç adamı arasında yer alması biz Türkler için bir mutluluk ve kıvanç kaynağı olmalıdır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 55550 defa okunmuştur.


jjhdugfe diyor ki:

hepsi çok güzel