Siyasi Güç - Milli Güç Unsurları Siyasi Güç


Siyasi Güç - Milli Güç Unsurları Siyasi Güç: Siyaset veya politika, en gel anlamı ile bir amaca erişmek için izlenen yol, yöntem demektir. Elbette, bir toplum içince çeşitli siyasi görüşler bulunur. Her kurum, her toplumsal birim, belli amaçları gerçekleştirmek için kendine özgü politikalar izler. Ama bunların üzerinde bütün milletin içince çıkan ve milleti tümüyle yöneten "devlet"in siyaseti vardır. Egemenlik denilen üstün devlet gücü toplumdaki diğer bütün kurumların, birimlerin üzerindedir. Kuşkusuzdur ki en büyük toplumsal kurum olarak devletin de gerçekleştireceği amaçlar vardır. Bu amaçlara erişmek için de devlet belli siyasetler izler. Devletin izlediği siyaset bir bütün olarak, diğer toplumsal kurumları ve birimleri de kapsar. Başka bir deyişle, kendine özgü siyaseti olan bu kurum, bu siyasetinin çizdiği ölçüde gelişmek zorundadır. Öyle ise "siyaset" denildiği zaman önce en üst düzeyde bulunan devletin siyaseti anlaşılır.

Atatürkçü düşünce temeline dayanan Türk devletinin genel siyaseti, bu düşünce sistemindeki hedefleri gerçekleştirmek için izlediği yoldur. Bu yolunda esası devlet gücünün doğrudan doğruya milletin içinden çıkması, siyasetinde millet iradesinde göre çizilmesidir. Türk, Milleti, Atatürkçü Dü

ünce Sistemiyle bütünleştiği için, onun çizeceği siyaset bu sistem içince gelişecektir. Türk milletinin bu yolu izlerken gösterdiği büyük dinamizm, "siyasal güçtür". Bu güç, ne kadar sağlan ve yaygın olursa, Atatürkçülük o kadar hızlı gelişir.

Siyasal gücün dayandığı birinci esas, millet egemenliği, ikincisi ise bu egemenliğin, demokrasinin gelişmesi yolunda kullanılmasıdır. Vatandaşlarımız, bir birlerinin haklarına ve düşüncelerine saygılı, özgürlüklerinin bilinçle kullanan özgürlüğün hem kişiliği hem de toplumu yüceltici anlamını kavrayan kişilerdir. Atatürkçülük, insana büyük değer veren, onun özgürlüklerinin her alanda tanıyan bir düşünce sistemi olduğuna göre, onu siyasal gücü demokrasiyle birleşmektedir. Böylece kişi, devleti kendi öz varlığı olarak tanımaktadır. Sonuç olarak, siyasal güç, en üstün bir biçimce belirmekte ve Atatürkçü Düşünce Sisteminin en önemli unsurlarından biri olmaktadır. Siyasal gücün zayıflaması, devletin ve demokrasinin de varlığını tehlikeye düşürür.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 15645 defa okunmuştur.