Türk Ordusu ve Milli Savunma


Türk Ordusu ve Milli Savunma: Türk ordusu adını altın harflerle tarihe yazdırmıştır ve her zaman onurlu, şerefli, yüce ve aziz olan bu milletin evlatları olarak mücadele etmiştir ve bundan böyle de gerektiğinde canını hiçe sayarak gözünü kırpmadan bu vatan için savaşacaktır. Milli savunma dediğmiz şey ise ordusuz gerçekleşmez ve vatan varlığı kadar önemlidir. Bu nedenledir ki Türk ordusu ve milli savunma birbirinden ayrılmayacak iki önemli şeydir. Milli savunma vatan içerisinde yaşayan her kesimden ve yaştan kişiyi yakından ilgilendirir. Zira vatan topraklarının korunması ve devamlılığının içten ve dıştan gelecek her türlü tehdide karşı güvence altına alınabilmesi ancak milli savunma ile sağlanabilir. Bunun için de özünü milletimizinden alan büyük ordumuza milli savunmamız konusunda büyük görevler düşmektedir.

Türk askeri, askerlik eğitimi alarak Türkiye cumhuriyetini, bağımsızlığını, bayrağını ve vatanını nasıl koruması gerektiği hakkında bilgi alarak yetişmiştir bunu da yeri geldiğinde uygulamaya hazır ve amadedir. Buna kısaca harp sanatı denir. Bu görevi yerine getirmekle görevli kişilere ise asker denmektedir.

Disiplinli olan Türk ordusu başarılarını vatan sevgisine ve aldıkl

arı eğitime borçludur. Türk ordusu tarihi oldukça eskiye dayanır. Ayrıca kahramanlık ve cesaret abidesi olan Türk askerleri Atatürk tarafından da onure edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bir sözünde dünyada Türk askeri kadar temiz ve sağlam yüreğe sahip kimsenin olmadığını belirtmiştir ve başarının özünün Türk askerinde olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca Atatürk Türk askerlerini kanaatli, cesur, itaatli ve imanlı olarak tanımlamış gayreti ile düşmanı alt edeceği için şükranlarını sunmuştur.


Ancak şu unutulmamalıdır ki Türk milleti ve ordusu tarih boyunca hiçbir zaman haksız yere savaşmamış ve saldırganlık göstermemiştir. Haklarının ihlal edildiği, bağımsızlığının tehlikeye düştüğü zamanlarda mecburen savaşmıştır ve bu onun hakkıdır. Buna rağmen ülkemizin bulunduğu jeopolitik konum ve Ortadoğu’daki ve de yakın çevremzide ve dünyada süregelen çıkar çatışmaları milli savunmamamızn sağlıklı bir şekilde ikame edilebilmesi için Türk ordusunun tam teşekküllü bir şekilde hazır olmasını gerekli kılmaktadır.

Bu nedenle Cumhuriyetin ilanından sonra her alanda olduğu gibi askeri alanda da yenilikler yapılmıştır. Türk silahlı kuvvetleri yeniden düzenlenmiş; kara, hava ve deniz kuvvetleri olmak üzere teşkilatlandırılmıştır. Günümüzde de Türk silahlı kuvvetleri gerekli olan her konuda eğitimldir ve donanımlıdır. Elinde ve envanterinde bulundurduğu yüksek kaliteli silah ve araçlar ile düşmanları için caydırıcı bir güç olma özelliğini muhafaza etmektedir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 7734 defa okunmuştur.