Cumhuriyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar


Cumhuriyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar: Akla ve bilime en uygun rejim olan cumhuriyet rejimi, kısa ve kabaca tabiriyle milletin kendi kendisini yönetmesi olarak tanımlanabilir. Toplumsal ihtiyaçları gidermek için en uygun devlet şekli olmasının yanında, demokrasiyi de geliştiren en iyi sistemdir. Toplumu meydana getiren bütün fertlerin hak ve özgürlükleri ancak ve ancak cumhuriyet rejimi sayesinde güvence altına alınabilir. İşte bu nedenledir ki Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesi oldukça büyük bir öneme sahiptir. İnsanların devlet yönetimine iştirak etmesini ve katılmasını aynı zamanda bütün çıkarılmış bütün yasalar karşısında eşitliğini savunması yönüyle de demokrasinin teminatı olan bir ilkedir. cumhuriyet rejiminin her zaman devamlılığı savunan bu ilke sayesinde Türk milleti, yasalar çerçevesinde olmak kaydı ve şartı ile dilediği gibi yaşama ve hak arama özgürlüğüne kavuşturlmuştur. Ancak bu ilke sayesindedir ki milletimiz ülke yönetiminde söz sahibi

olma hakkı ve de fırsatını elde edebilmiştir.

Türk ulusu, cumhuriyetin getirdiği bu imkânlar ile çok kısa zamanda çağdaşlaşma yolunda önemli hamleler yapma imkânına da kavuşmuştur. Bugün ulus olarak sahip olduğumuz olanaklar, cumhuriyetin milletimize kazandırdığı faydalardır. Bu gün hızla gelişse dünyamızda çağdaşlaşmanın ve ileriye gitmenin baş koşulu yine cumhuriyettir. Bu sebeplerden dolayı Atatürk, cumhuriyetçilik ilkesini, Türk dünyayı şaşırtan büyük Türk İnkılâbı’nın birinci ilkesi kabul etmiştir. Cumhuriyet rejimi, Türkiye’de çağdaşlaşmanın, yenileşmenin, reformların ve de ileriye gitmenin yolunu açmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 37338 defa okunmuştur.