Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları


Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları: Hiçbir ayrım uygulamadan, aynı topraklar üstünde yaşayan insanların din ve vicdan özgürlüğünü savunan laiklik ilkesi, çağdaş Türk toplumunun temellerinin atılmasında çok etkili olmuştur. Milli birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için laiklik ilkesinin uygulanması şarttır.

Atatürk'e göre laiklik, çağdaş ve demokratik bir yönetim biçimi ile var olmayı isteyen her toplumun temelinde olmasını zorunlu gördüğü bir ilkedir. Dine dayalı bir yönetimi tamamen reddeder. Din ile alakası olmayan inanç ve hurafelerin tamamen engellenmesi adına birçok devrim de gerçekleştirmiştir. Bu nedenle laiklik ve inkılâpçılık ilkeleri de birlikte ele alınmalıdır. Laiklik ilkesi sayesinde, her konuda olduğu gibi din ve vicdanında da hür olabilen insanlar topluluğu yaratılmıştır. Laiklik ilkesi, yönetime kattıklarının yanında, eğitim ve kültür alanlarında da Türk toplumunun gelişebilmesine ön ayak olmuştur. Özgür düşünebilen bir millet yaratılması ile birlikte, bilim, sanat ve edebiyat alanında da özgür eserler meydana gelmiştir.

Laiklik ilkesi, kadın erkek eşitliği konusunda da Türkiye'nin büyük bir yol kat etmesini de başarıyla sağlamıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 12230 defa okunmuştur.


Hüseyin Nergiz diyor ki:

İşte tamda olması gereken bu kusursuz. Dine saygılı ve dini koruyor . Tüm topluma aynı mesafede ayrımcılık yok. Kimseyi kullanmayı amaçlamıyor.