Senedi İttifak Kimler Arasında İmzalanmıştır


Senedi İttifak Kimler Arasında İmzalanmıştır: Sened-i İttifak, Osmanlı Devleti’nin birçok bölgelerinde ortaya çıkan Ayan adı verilen derebeyleri ile padişah II. Mahmut arasında imzalanan bir protokoldür. Bu protokolün imzalanmasında Alemdar Mustafa Paşa rol oynamıştır. Kendisi de bir ayan olan Alemdar Mustafa Paşa devlet otoritesini yeniden sağlamak ve yapılacak yeniliklerin başarıya ulaşması için, yenilikleri engelleyeceklerini düşündüğü Anadolu ve Rumeli’deki ayanları İstanbul’da toplamış ve ayanlarla padişah arasında bu protokolün imzalanmasını sağlamıştır.

Senedi İttifak’ın Maddeleri

İmzalanan Protokole Göre;
- Padişah ayanların varlığını kabul edecek Ayanlık babadan oğla geçecek.
- Ayanlar, Padişah otoritesini kabul edecekler ve verilen emirleri yerine getirecekler.
- Ayanlar, yapılacak yeniliklere karşı çıkmayacaklar.
- Ayanlar, kendi bölgelerindeki halka hukuk dışı muamelede bulunmayacaklar
- İstanbul’da herhangi bir ayaklanma çıkarsa Ayanlar, İstanbul’a gelerek olayın bastırılmasında görev yapacaklardı.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk sitesi tarafından üniversite hazırlık amaçlı LYS ve YGS kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 46405 defa okunmuştur.