İttihat ve Terakki Cemiyetinin Faaliyetleri


İttihat ve Terakki Cemiyetinin Faaliyetleri: İttihat ve terakki cemiyeti, ittihat ve terakki fırkası olarak da adlandırılmaktadır ve Türkiye’de kurulan ilk siyasi parti olarak anılır. İttihat ve terakki cemiyeti Osmanlı devletinde ve batı devletlerinde farklı şekillerde isim bulmuştur. Osmanlı devletinde birlik ve ilerleme cemiyeti iken batı devletlerinde jön Türkler olarak anılmaktadır. Bu cemiyet Osmanlı devletinde ikinci meşrutiyetin ilan edilmesine sebep oldu ve bir müddet yönetimde egemenliğini sağladı. Temel olarak Türkçülüğü savunan bir cemiyet olarak baş göstermiştir. Cemiyetin kurulum amacı ilk zamanlarda devlete yeni anayasal düzen getirmek iken sonraki süreçte yani anayasanın kabul edilmesi ve takibinde ikinci meşrutiyetin ilanı ile beraber iktidarı denetleyen bir topluluk halini almıştır. 1992 senesinde iktidar parti olarak amaçlarına kavuşmuştur bu cemiyet. Bu partinin üyeleri ittihatçılar olarak anılmıştır. Parti 1918 senesinde kendi kendini sonlandırmıştır. Üyelerinin çoğu milli mücadelede yer alarak siyasi hayatlarını devam ettirmiştir.

İttihat ve terakki cemiyeti siyasi lideri Talat Paşa, karadan sorumlu askeri lideri Enver Paşa, denizden sorumlu askeri lideri ise cemal Paşadır. Bu cemiyetin sloganının üç kelime

ile hürriyet, adalet ve müsavat olduğunu söyleyebiliriz. 1889 tarihinde kurulan ittihat ve terakki cemiyeti 1918 tarihinde son bulmuştur. Selanik’te kurulan bu cemiyetin merkezi İstanbul’dur. İttihat ve terakki cemiyetinin faaliyetleri olarak birçok konu üzerinde durulabilir.

İkinci Abdülhamid’e Darbe Girişimi: İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olan Hacı Ahmet Bey önderliğinde cemiyet üyeleri tarafından ikinci Abdülhamid’e darbe girişiminde bulunulmak istendi. Bu üyeler ikinci Abdülhamid yerine beşinci Murad’ın tahta geçmesini istiyordu fakat darbe gerçekleşmeden bu plan öğrenildi. Cemiyet üyelerinin ileri gelenleri çok uzak olan Akka, Fizan ve Trablus gibi yerlere sürgün olarak gönderildi. Bu kişiler şeref kurbanları olarak anılır. Ve dönemin en büyük sürgün olayıdır.

Birinci Jön Türk Kongresi: Damat Mahmut Paşa oğulları ve Mısır prensi Lütfullah ve Sabahattin jön Türklere kongre düzenlemesi için öneride bulundu. Bunun üzerine 4 ile 9 Şubat tarihleri arasında 1902 yılında Paris’te birinci Osmanlı liberaller kongresi gerçekleşti. Daha sonra bu kongre Birinci Jön Türk Kongresi olarak anıldı. 47 kişinin katılım gösterdiği bu kongrede cemiyet ikiye ayrıldı ve sonuç alınamadı. Ahmet Rıza grubu ihtilal için başka devletlerle anlaşma yapmayı kabul etmedi.

İkinci Jön Türk Kongresi: Bu kongre 1907 yılında Paris’te gerçekleşti. Kongreye Ermeni Devrimci Federasyonu, muhalif gruplar katıldı. Kongre Ahmet rıza, Prens Sabahattin ve Malumyan başkanlığında gerçekleşti. Kongrede dış müdahale konusuna değinilmedi. İkinci Abdülhamid’in tahtan indirilmesi ve parlamenter bir yönetim şeklinin kurulmasına dair birleştiklerini duyurdular.

1908 Devrimi: 3. ordu tarafından Selanik’te gerçekleştirilen bir devrimdir 1908 devrimi. Bu devrimi İttihat ve Terakki Cemiyeti organize etmiştir. 23-24 günleri arasındaki Temmuz gecesinde Kanuni Esasinin yürürlüğe konmasına karar verildi ve sabahına resmi gazete de ilan edildi. Bu hareket ile cemiyet, çetecilik yolu ile yönetimi ele geçiren bir topluluk olarak tarihe geçti. Bunun yanında İttihat ve Terakki Cemiyeti İkinci Meşrutiyet döneminde etkin bir şekilde yer aldı. Siyasi bir parti olarak milliyetçi ve batı yanlısı bir politika izledi. Almanların etkisinde kalarak I. Dünya Savaşı’na girmek istedi, bunun üzerine Osmanlı devletinin ve kendinin sonunu getirdi.

- İttihat ve Terakki Nedir – Hakkında Bilgi
- İttihat ve Terakki Cemiyetinin Faaliyetleri
- İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Amaçları - Kısaca

- Okuma Sayısı: Bu yazı 21328 defa okunmuştur.


Cansel aydin diyor ki:

Yazar ismini belirtir misiniz