Türkiye'de Demokratikleşme Hareketleri - Süreci - Değişimleri


Türkiye'de Demokratikleşme Hareketleri - Süreci - Değişimleri: 29 Eylül 1808 tarihinde kabul edilip imzalanan Sened-i İttifak sözleşmesi, tarih ve siyaset bilimciler tarafından Türk siyasi tarihinde demokratikleşme hareketlerinin başlangıcı olarak kabul edilir. Süreç bu anlaşmadan sonra gelişen ve hızlanan bir ivme kazanarak altta maddeler halinde verdiğimiz kronolojik listede de görüldüğü üzere günümüze değin tarihsel bir gelişim göstermiştir.

Türk Demokrasi Tarihinin Gelişim Aşamaları - Maddeler Halinde - Türk Demokrasi Tarihi Boyunca Meydana Gelen Değişimler

- Sened-i İttifak: 29 Eylül 1808
- Tanzimat Fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu): 3 Kasım 1839
- Islahat Fermanı: 18 Şubat 1856
- I.Meşrutiyet: 23 Aralık 1876
- İlk Anayasa (Kanun-i Esasi ): 23 Aralık 1876
- 31 Mart Vakası ve Rejime Etkileri: 31 Mart 1908
- II. Meşrutiyet: 24 Temmuz 1908
- Bab-ı âli Baskını: 23 Ocak 1913
- Amasya Genelgesi (Bildirisi) 21-22 Haziran 1919
- Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)
- Sivas Kongresi (4 -11 Eylül, 1919)
- Büyük Millet Meclisi’nin Açılması: 23 Nisan 1920
- 1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye Kanunu)’nın Kabulü: 20 Ocak 1921
- TBMM Seçimleri: 11 Ağustos 1923
- Cumhuriyetin İlanı: 13 Ekim 1923
- 1924 Ana

yasası’nın Kabulü: 20 Nisan 1924
- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması: 3 Haziran 1925
- Demokrat Parti: 7 Ocak 1946
- İlk Çok Partili Seçim: 21 Temmuz 1946
- Demokrat Parti’nin İktidar Olması: 1950
- 27 Mayıs Darbesi: 27 Mayıs 1960
- 1961 Anayasası’nın Kabulü: 27 Mayıs 1961
- 12 Mart Muhtırası: 1971
- 24 Ocak Kararları: 1980
- 12 Eylül Darbesi: 1980
- 1982 Anayasası’nın Kabulü: 18 Ekim 1982
- 28 Şubat Post Modern Darbe: 28 Şubat 1997
- 27 Nisan e-muhtıra: 27 Nisan 2007

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk sitesi tarafından ünüversite hazırlık amaçlı LYS ve YGS kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 76958 defa okunmuştur.