İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Amaçları - Kısaca


İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Amaçları - Kısaca: İttihat ve terakki cemiyeti Türkçe olarak birlik ve ilerleme derneği anlamına gelir Batılılar bu cemiyeti jön Türkler yani genç Türkler olarak adlandırlar. Osmanlı devletinde II. Meşrutiyetin ilanına ön ayak olan cemiyet olarak bilinmektedir. Bu cemiyetin temelleri İstanbul’un Askeri Tıbbiye’sinde, 1893 senesinde atılmıştır. Dr. Abdullah Cevdet, Dr. İshak Sükuti, Şerafettin Mağdumi ve İbrahim Temo ittihat ve terakki cemiyetinin kurucularındandır. Bu cemiyet ayrıca Türkiye’de kurulan ilk siyasi parti olarak da bilinmektedir. İttihad-ı Osmanî olarak 21 Mart 1889 tarihinde gizli olarak kurulan bu cemiyet Abdülhamit Hanı tahttan indirme amacı içerisindedir. Cemiyet daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alarak yoluna devam etmiştir. Cemiyet kurulurken İtalyan Karbonari teşkilatı örnek alınmıştır.

İttihat ve terakki cemiyetinin amaçları arasında meşrutiyet yönetim şeklinin yürürlükte olmasını sağlamak, eşitlik, özgürlük, can ve mal güvenliğini önemseyen yönetim şeklinin kurulmasını sağlamak, istibdada direnmek gibi faaliyetler sayılabilir. İttihat ve terakki cemiyeti kısa sürede büyüdü ve İstanbul’da birçok gizli komiteler kurdu. Özellikle Paris ve Kahire’de cemiy

et adına yayımlar yapmaya girişildi. Bunun üzerine İkinci Abdülhamit yönetimi tarafından araştırma başlatıldı ve İstanbul’da birçok cemiyet üyesi yakalındı bir kısmı sürgün edilirken bir kısmı hapsedildi. Cemiyetin üyeliği askeri öğrenciler, memurlar ve subaylar arasında son derece yaygındı. Mustafa Kemal Atatürk ve yakın arkadaşı İsmet İnönü de bu cemiyete üyeydi.

Meşrutiyetin ilanından sonra ülkede parti kavgaları gündeme gelmişti. Bu dönemde cemiyete karşı 31 Mart Ayaklanması 1909 tarihinde gerçekleşti. İttihat ve terakki cemiyetini, Rumeli’den gelen hareket ordusu ayaklanmayı bastırmış ve kurtarmıştır. Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa Balkan ve Trablusgarp savaşlarının ardından Almanların etkisinde kalmış ve devleti Birinci Dünya Savaşı’na sokmuştur. Ancak Birinci Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğunun ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin sonu olmuş İttihat ve terakki cemiyeti kendi sonlarını hazırlamıştır bu arada Mustafa kemal de gereksiz bir savaşın içine sokulmuştur.

- İttihat ve Terakki Nedir – Hakkında Bilgi
- İttihat ve Terakki Cemiyetinin Faaliyetleri
- İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Amaçları - Kısaca

- Okuma Sayısı: Bu yazı 69022 defa okunmuştur.