Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları


Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları: Saltanatın Kaldırılması ile birlikte Osmanlı saltanatı son buldu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’ de resmen sona ermiş oldu. Ülkede iki ayrı yönetimin bulunmasına son verildi. Güç, Türkiye Büyük Millet Meclisine geçti. Ulusal egemenliğin sağlanması için önemli adım atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tek yasal güç haline geldi. Din ve devlet işlerinin bir kişinin elinde bulunmasına son verildi. Böylece, laiklik alanında da ilk adım atılmış oldu. Kurtuluş Savaşı sırasında yapılan tek inkılap saltanatın kaldırılması olmuştur. Bu inkılap laikliğin ilk aşamasıdır. İtilaf Devletleri’nin Lozan Konferansı’nda ikilik çıkarma düşüncesi sonuçsuz kalmıştır. Son Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin 17 Kasım 1922’de İngilizlere sığınarak ülkeyi terk etmiştir.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 173, 2007

- Saltanatın Kaldırılması - 1 Kasım 1922'de Ne Oldu
- Saltanatın kaldırılmasının Sebepleri - Nedenleri
- Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları

- Okuma Sayısı: Bu yazı 46125 defa okunmuştur.