2. Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Gelişmesi


2. Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Gelişmesi: Önce Sovyetler Birliği ile bir saldırmazlık anlaşması yapan Almanya, sonradan Polonya’ya (Lehistan) saldırmış ve burayı işgale başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın resmen başlamasına neden olan olay da bu olmuştur. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa, Almanya’ya savaş ilan etmişlerdir. (13 Eylül 1939)

Almanya’nın Polonya’ya saldırması üzerine buna kayıtsız kalamayan bir diğer devlet de Sovyet Rusya olmuştur. Polonya’ya doğudan giren Sovyet Rusya Varşova şehrini işgal etmiş, böylece Polonya toprakları Almanya ile Rusya arasında pay edilmiştir. Bu savaşta Rusya, Battık Denizi istikametine yönelirken Almanya, Danimarka, Norveç ve Hollanda’yı da işgal etmiştir. İşin başında birlikte hareket ettiği Rusya’ya saldıran Almanya ise dengelerin değişmesine neden olmuş, bu durum Sovyet Rusya’nın, İngiltere’yle yakınlaşmasına yol açmıştır. Uzakdoğu’da genişleme siyaseti güden Japonya ise Mançurya’yı ele geçirip, Almanya ile İtalya’nın meydana getirdiği Mihver devletlere dahil olunca, bu gelişmelerden kaygılanan ABD’de de İngiltere ile işbirliğine giderek bu doğrultuda bir anlaşma imzalanmıştır. Zira Japonya, ABD’nin Pasifik Okyanusu’nda bulunan Pearl Harbour

üssüne saldırınca, ABD ve İngiltere, Japonya’ya savaş açmıştır.

Almanya’nın Rusya’ya saldırarak onu karşısına alması ve ABD’nin savaşa girmesi, savaşın seyriyatını değiştirmiştir. Amerikan birlikleri Avrupa’ya gelerek, İngiliz ve Fransız kuvvetleriyle birlikte İtalya’yı işgal etmiştir. Mussolini iktidardan inmiş ve İtalya böylece devre dışı kalmıştır. Müttefik kuvvetlerin yaptığı Normandiya Çıkarması ile de Almanya işgal ettiği yerlerden mecburen çekilmek zorunda kalmıştır. ABD’nin Hiroşima ve Nagasaki’ye attığı atom bombalarından sonra, Japonya da savaştan çekilmiş ve İkinci Dünya Savaşı böylece resmen bitmiştir. (2 Eylül 1945)

Kaynak: Üniversiteye Hazırlık Konu Anlatımlı Tarih Kitabı, sayfa 361.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 9517 defa okunmuştur.