2. Dünya Savaşı Öncesi Avrupa


2. Dünya Savaşı Öncesi Avrupa: Birinci Dünya Savaşı, Avrupa devletleri arasındaki sorunları tam olarak ortadan kaldıramamış, yeni sorunlar da ortaya çıkarmıştı. İtalya’da yönetime gelen Mussolini ve Almanya’da iktidarı elinde bulunduran Hitler, takip ettikleri yayılmacı siyasetle Avrupa'yı ve dünya barışın tehdit etmeye başlamıştı. Almanya’nın saldırgan tutumu karşısında Avrupalı devletler Locarno Antlaşması’yla, Almanya’nın Çekoslovakya ve Polonya’ya saldırmama garantisi vermesini sağlamışlardı.Gelişen bu durumlar üzerine, Fransa ile ABD arasında da Kellog Paktı ile bir işbirliği anlaşması kurulmuştu.

İtalya Habeşistan’a saldırmış (1936), bu saldırı karşısında Avrupalı devletler kayıtsız kalmışlardı. Japonya ise Çin’in elindeki Mançurya’ya saldırmış, bütün bu gelişmelere fazla tepki gösterilmemesi karşısında cesaretlenen Almanya da Ren bölgesini işgal etmiştir. Fransa bu gelişmelere fazla ses çıkarmayınca, İngiltere de üzerine gitmemiştir. Ortamın uygunluğunu gören Almanya ve İtalya bir araya gelerek Mihver Devletler grubunu (Roma-Berlin Mihveri) kurdular. (1936) Daha sonra Japonya da bu gruba katılmıştır. Hitler, 1938’de Avusturya’yı, 1939’da Çekoslovakya’yı işgal etmiş, İtalya da Arnavutluk’a girmiştir. Bu zamana kadar gelişmelere fazla ses çıkarmayan Avrupa devletleri harekete geçmiştir.

Kaynak: Üniversiteye Hazırlık Konu Anlatımlı Tarih Kitabı, sayfa 361.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 4939 defa okunmuştur.