Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları – Maddeler Halinde


Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları – Maddeler Halinde: ABD’nin Nisan 1917 tarihinde İtilaf Devletleri ile birlikte savaşa girmesiyle beraber bu büyük savaşta dengeler değişmiştir. Bulgaristan, Avusturya - Macaristan ve Osmanlı Devleti’nin ateşkes imzalayarak savaştan çekilmelerinin ardından Almanya da yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmıştır. Bununla birlikte 1. Dünya Savaşı’nın dünya tarihi ve Osmanlı Devleti’yle birlikte diğer devletler açısından da ortaya çıkardığı önemli sonuçlar olmuştur. Bunları Birinci Dünya Savaşı’nın genel sonuçları olarak adlandırıyoruz. Bunları maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz.

1 - İngiltere ve Fransa savaştan kazançlı çıkmışlardır.
2 - Osmanlı, Almanya, Avusturya - Macaristan ve Rusya gibi imparatorluklar yıkılmıştır. Bu sonuç bu imparatorlukların hüküm sürdüğü topraklarda dengelerin bozulmasına ve otorite boşluğuna sebep olmuştur.
3 - Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Ukrayna, Litvanya, Estonya, Macaristan ve Türkiye gibi yeni devletler kurulmuştur.
4 - Sömürgeler el değiştirmiştir.
5 - Sınırların savaştan sonra yeniden belirlenmesi sürecinde milliyetçilik ilkesinin dikkate alınmaması azınlıklar meselesinin devam etmesinde etkili olmuştur.


6 - Sömürgecilik farklı bir boyut kazanmış, manda ve himaye gibi sistemler ortaya çıkmıştır. Bundan sonra işgalci İtilaf Devletleri egemenlik kurmak istedikleri coğrafyalara himayeci devletler adıyla yerleşmişlerdir.
7 - Dünya barışını korumak maksadıyla Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kurulmuştur (1920).
8 - Bu savaş dünya tarihinde bir ilke de sahne olmuş kimyasal silahlar, denizaltılar, tanklar ve zırhlı araçlar ilk kez bu savaşta kullanılmıştır.
9 - Mağlup devletler içinde rejim değişiklikleri meydana gelmiştir.
10 - Savaş sonucunda Rusya’da Komünizm, İtalya’da Faşizm ve Almanya’da Nazizm gibi baskıcı rejimler oluşmuştur.
11- Savaş sonrasında imzalanmış olan barış antlaşmalarının oldukça ağır şartlar içermesi II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına da zemin hazırlamıştır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları – Maddeler Halinde
- 1. Dünya Savaşı’nın Savaşın Özel Nedenleri – Sebepleri
- 1. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri – Sebepleri

- Okuma Sayısı: Bu yazı 21584 defa okunmuştur.