1. Dünya Savaşı’nın Savaşın Özel Nedenleri – Sebepleri


1. Dünya Savaşı’nın Savaşın Özel Nedenleri – Sebepleri: 1. Dünya Savaşı’nın genel nedenleri dışında daha ziyade devletler arasındaki ekonomik çıkar temelli çekişmeleri ve dış siyasete dayalı menfaatleri kapsayan özel nedenleri de mevcuttur. Bunları maddeler halinde şu şekilde sıralamak mümkündür.

1- İngiltere ve Almanya’nın siyasi ve ekonomik temelli rekabet içinde oluşları
2- Fransa’nın, Sedan Savaşı esnasında Almanya’ya kaptırdığı ve ağır sanayisi için önemli enerji kaynaklarından olan Al- sas - Loren adlı kömür havzasını geri almak çabaları
3- Avusturya-Macaristan ve Rusya’nın kendi aralarında Balkanlara tamamıyla sahip olmak için mücadeleye girmeleri
4- İtalya’nın Akdeniz’deki egemenlik alanlarını ve gücünü artırmak arzuları
5- Rusya’nın da diğer emperyalist devletler gibi dünya ticaretinden pay almak amacıyla sıcak denizlere ulaşma düşüncesi içinde oluşu ve bu emeline ulaşabilmek için Balkanlarda bilinçli bir Panslavizm politikası uygulaması
6- Japonya’nın Asya ve Büyük Okyanus’a doğru yayılma amacı taşıması

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları – Maddeler Halinde
- 1. Dünya Savaşı’nın Savaşın Özel Nedenleri – Sebepleri
- 1. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri – Sebepleri

- Okuma Sayısı: Bu yazı 19391 defa okunmuştur.