Cumhuriyetin Kazandırdıkları - Cumhuriyetin Sağladığı Faydalar


Cumhuriyetin Kazandırdıkları - Cumhuriyetin Sağladığı Faydalar: Atatürk, cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini gerçekleştirmede temel bir güç kaynağıdır. Atatürk bunu “Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.” sözleriyle dile getirmiştir. Milletimize her alanda pek çok kazanım sağlayan cumhuriyet yönetimiyle ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesine son verildi. Egemenliğin bir şahsa, zümreye ya da hanedana değil millete ait olduğu gerçeği de kabul edilmiş oldu. Toplumdaki tüm ayrıcalıklar kalktı, vatandaşlar devlet yönetimine eşit olarak katılma imkânı buldu.

Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit hale geldi. Kanunlar, bağımsız mahkemeler aracılığı ile uygulanmaya başlandı. İnsanlar haklarını hukuk yoluyla aramaya başladılar. Vatandaşların temel hak ve hürriyetleri devlet güvencesi altına alındı. Türk milleti vatandaş olarak hak ve sorumluluklarının bilincine vardı. Kadın ve erkeğin yönetime eşit katılımı ile geleceğe ümitle bakan bir millet meydana geldi. Vatandaşlara rahatça fikrini söyleyebilme ve huzurlu bir hayat sürme imkânı verildi.

Gelişmemize engel olan unsurlar, cumhuriyet ile ortadan kaldırıldı. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma

yı sağlayacak bir ortam oluştu. Ülke büyük bir ilerleme yoluna girdi. Türk devletinin ve Türk milletinin sonsuza kadar huzurlu ve mutlu yaşaması, Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış tehditlere karşı korunmasına bağlıdır. Atatürk, en büyük eseri olan Cumhuriyete karşı yönelebilecek iç ve dış tehditleri “Gençliğe Hitabesi”nde şöyle vurgulamıştır:

“... Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Ey Turk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Turk istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

Dün olduğu gibi bugün ve yarın da cumhuriyet rejimi çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. Bu tehlikeler karşısında her Türk vatandaşının milli görevi cumhuriyeti koruyup kollamaktır.

Kaynak: TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Devlet Kitapları Serisi, İstanbul, s. 147, 2009.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 31160 defa okunmuştur.