TBMM’nin Kuruluşu ile İlgili Yazı – Hakkında Bilgi


TBMM’nin Kuruluşu ile İlgili Yazı – Hakkında Bilgi: Birinci Dünya Savaşı sonrası, savaştan yenik olarak çıkan Osmanlı Devleti, savaşı kazanan ülkeler tarafından işgal edildi. İşgalci güçler Mebusan Meclisini kapatıp, milletvekillerini tutukladılar ve Malta Adası’na sürgüne gönderdiler. Bundan sonra ne olacaktı? Milletin hak ve hukukunu kim savunacaktı?

Mustafa Kemal, derhal harekete geçerek, milletin haklarını koruyacak milli bir meclisin oluşması için, çalışmalara başladı. Kurduğu Temsil Heyeti adına illere, kazalara ve kolordu komutanlıklara 19 Mart 1920’ de bir genelge gönderdi. Bu genelge’ye göre her il, Olağanüstü yetkilere sahip olacak bu meclis için, beşer üye seçecek, ayrıca, Osmanlı Mebusan Meclisinden Kaçıp kurtulanlar da, Ankara ‘da, illerden seçilenlerle birlikte toplanacaklardı. Hazırlıklar hızla yapıldı, seçimler tamamlandı ve seçilen milletvekilleri, Ankara’ya gelmeye başladılar.

Ankara hareketli günler yaşarken, Mustafa Kemal, 21 Nisan 1920’de yayınladığı bir bildiri ile 23 Nisan 1920’de ilk Büyük Millet Meclisinin açılacağını ilan etti. 23 Nisan 1920 ‘de Hacı Bayram Camii‘nde topluca kılınan Cuma namazından sonra, Meclisin önüne gelindi. Dualar okundu, kurbanlar kesildi ve her yaştan binlerce insanı

n katıldığı bir törenle Büyük Millet Meclisi açıldı.

İlk Meclisin ilk oturumunda 112 milletvekili vardı. Bu tarihle birlikte Türk adıyla anılan bir meclisin açılması, millet iradesine dayanan yeni bir Türk devletinin de müjdecisi oluyordu.

Mustafa Kemal, 24 Nisan 1920 ‘de yapılan ilk seçimde, Meclis başkanlığına seçiliyor, yaptığı ilk konuşmada ülkenin içinde bulunduğu durumu ve şartları, neler yapılması gerektiğini, alınması gereken tedbirleri ve izlenecek yolları açıklıyordu.

- Büyük Millet Meclisi ,’Egemenliğin kayıtsız ve şartsız, millete ait olduğunu, Milletin bu hakkını, Meclis vasıtasıyla yürüteceğini ve meclisin üstünde hiçbir gücün olmadığı’ ilkesini kabul etti.

- Ayrıca Meclis ‘İşgale uğramış yurdun, düşmandan temizlenmesi ve bağımsız bir Türk Devletinin kurulması’ yönünde çalışmalar yapılmasını onayladı.

- Mustafa Kemal, bütün dünyaya TBMM’nin Kurulduğunu, artık, Ankara’nın dinlenmesi gerektiğini duyurduktan sonra, ilk hükümeti kurarak, çalışmaları başlattı.

- İlk hükümet, Kurtuluş Savaşı hazırlıklarını yapan, milli mücadeleyi ateşleyen ve başlatan hükümet olarak tarihe geçti.

- 23 Nisan 1920, bütün tarihi boyunca özgürlük mücadelesi vermeye alışkın bir milletin zaferle sonuçlandırdığı bir şahlanışın başlangıç noktasıdır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Ankara'da TBMM'nin Açılması ve İlk TBMM Hükümetinin Kurulması
- TBMM Nasıl Açıldı - TBMM Nasıl Kuruldu
- TBMM Neden Kurulmuştur – Kuruldu - Kısaca
- TBMM’nin Kuruluşu ile İlgili Yazı – Hakkında Bilgi
- TBMM'nin (Kurucu Meclis) Açılışı ve Çalışmaları


- Okuma Sayısı: Bu yazı 25773 defa okunmuştur.