TBMM'ye Karşı Çıkan (Çıkarılan) İsyanların Sonuçları


TBMM'ye Karşı Çıkan (Çıkarılan) İsyanların Sonuçları: İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin girişimleri, azınlıkların teşebbüsleri ve Kuvay-ı Milliye taraftarlarının faaliyetleri sonucu Milli Mücadele’nin tüm şiddetiyle ve hararetiyle devam ettiği dönemlerde Anadolu’nun muhtelif yerlerinde çeşitli bölgesel ayaklanmalar çıkarılmıştır. Bu ayaklanmaların kuşkusuz ki maddi ve manevi açıdan birçok yıkımları içeren sonuçları olmuştur. Bu sonuçları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

- Kurtuluş Savaşı’nın gereksiz yere uzayarak Milli mücadelenin kazanılmasının gecikmesine neden olmuştur.
- İtilaf Devletlerince Anadolu’da sürdürülen işgallerin kolaylaşmasına zemin hazırlamıştır.
- Anadolu’da çok sayıda Müslüman Türk insanının şehit düşmesine sebep olmuştur.
- Yürütülmekte olan Milli Mücadele ortamında zaten maddi sıkıntılar ve yokluk içinde bunalan Anadolu insanının ve TBMM hükümetinin maddi yönden büyük kayıplara uğramasına neden olmuştur.
- Uzun süren mücadelelerden sonra ayaklanmaların bastırılmış olması TBMM’nin otoritesini ve gücünün artmasını sağlamıştır.
- Yaşanan bu olumsuzluklar bu sıkıntılara bir son vermek gereğini doğurduğundan bu süreç düzenli ordunun kurulmasını hız kaza

nmasını fayda sağlamıştır.
- Bu ayaklanmaların bastırılmış olması Türk milletinin milli birlik ve beraberlik duygusunun sarsılıp yok olmayacağını kanıtlamıştır.
- Ayaklanmaların bastırılış olması, bu ay6aklanmalardan bir medet uman hilafet ve saltanatın ve bunların yandaşı olan çevrelerin ve de Osmanlı hükümetinin elini ve otoritesini zayıflatmıştır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- TBMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler
- TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar Tablosu - Tablo Halinde
- TBMM’ye Karşı Çıkan İsyanların Sebepleri – Nedenleri
- TBMM'ye Karşı Çıkan (Çıkarılan) İsyanların Sonuçları
- TBMM'ye Karşı Çıkarılan (Çıkan) Ayaklanmalar

- Okuma Sayısı: Bu yazı 36963 defa okunmuştur.