29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Niçin - Neden Kutlarız – Kutluyoruz


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Niçin - Neden Kutlarız – Kutluyoruz: Bir toplumun için önemli sayılabilecek olgular arasında milli günler ve bayramların hiç kuşkusuz ki ayrı bir yeri ve değeri vardır. İşte bu nedenledir ki Cumhuriyet Bayramı da Türk milleti için son derece önemli sayılan ve milli irade içerisinde sosyal ve toplumsal dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisi hatta en önemlisi olarak toplum hayatımızda yerini almıştır. Birçok millet, bilhassa bizim gibi üst üste inkılâpları hayata geçirmiş olan uluslar, kazandıkları başarılar sonucunda ortaya çıkan bu milli gurur günlerini sürekli anımsamakta, kendi milletine mensup olanların geçmiş dönemlerde çektikleri sıkıntıları unutmamakta ve elde edilmiş başarıların ne kadar önemli olduğunu ve ne manaya geldiğini en iyi şekilde idrak etmektedirler. Bu sebeple bu milli gurur günlerini gelecek nesillere de emanet olarak bırakmayı bir görev olarak addetmişlerdir.
İşte, Cumhuriyet Bayramı da yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı ortaya çıkmış ve Türk ulusunun Atatürk’ün liderliğinde gelecek nesillerine miras olarak bıraktığı ve ülkemizde cumhuriyetin ilan edilişinin yıldönümü olarak kutlanan milli bir bayramdır.

Kısaca anımsayacak olursak ekonomik ve siyas

al birliğini tamamlayan bazı Avrupa devletleri arasında 1.Dünya Savaşı başlamış Osmanlı Devlet de bu savaşa Almanya müttefiki olarak katılmıştı. Fakat bu savaşta yanında olduğumuz devletlerle birlikte biz de yenilmiş sayıldık. Bunun üzerine galip devletler yurdumuzun büyük bir bölümünü işgal etmişlerdir. Fakat Türk milleti bunu hiçbir zaman kabul etmemiş böylece Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı başlatılmış I. Dünya Savaşı’nın galip devletlerine karşı Kurtuluş Savaşı kazanılarak yurdumuz kurtarılmıştır. Böylece Milletimiz bağımsızlığına kavuşmuştur. Ancak geride tek bir şey kalmıştı o da çağdaş ve modern dünyanın değerleri ile bağdaşmayan ve milletimizin yüzyıllar boyunca geri kalmasına neden olan mutlakıyete dayalı idareden yani saltanattan kurtulmaktı. İşte bunun üzerine Mustafa Kemal’in girişimleri ile 29 Ekim 1923 tarihinde TBMM’ye sunulan bir kanun teklifi ile Cumhuriyet ilan edilmiştir.

Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda Kurtuluş Savaşı’nı binlerce şehit vererek kazanan bağımsızlığımızın ve çağdaşlaşmanın sembolü olan Cumhuriyet Bayramı’nı sevinç içerisinde kutlamak Türk milletinin kuşku yok ki en büyük hakkıdır. İşte bu nedenlerle her yıl 29 Ekim tarihinde kutlanan Cumhuriyet Bayramı, gençliğe tarih bilinci ve şuuru kazandırmakla birlikte, gençlerimizin atalarına olan saygı ve sevgisini üst seviyelere çıkmasına da vesile olmaktadır. Bir millet olarak kalplerimizdeki vatan ve millet sevgisini çoğaltarak milli bir gurur yaşatmaktadır. Her yıl Cumhuriyet Bayramı’nda okunan kahramanlık şiirleri ile güçlü ve özgür bir Türkiye’nin varlığı bir kez daha ilan edilmekte, Atatürk, vatan ve bayrak sevgisi gibi kavramlar genç kuşaklara en büyük emanetimiz olarak aktarılmaktadır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Yardımcı Kitaplar ile Ders Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 60175 defa okunmuştur.