23 Nisan'ın Anlam ve Önemi ile İlgili Öğrenci Konuşması


23 Nisan'ın Anlam ve Önemi ile İlgili Öğrenci Konuşması: Cumhuriyet yönetiminden önce yurdumuz padişahlar tarafından yönetiliyordu. Bu yönetimde padişahı halk seçmiyordu. Padişahlık babadan oğula geçen bir gelenek halini almıştı. O zamanlar devletimizin adı Osmanlı Devleti idi. Padişah ülkeyi dilediği gibi yönetiyordu. Osmanlı Devleti, 1914-1918 yılları arasında yapılan Birinci Dünya Savaşı’na katıldı. Bu savaşta Almanlarla birlikte savaşıyorduk.1918 yılında, Almanlar savaşta yenilince biz de yenik sayıldık. Padişah ülkeye sahip çıkamıyordu. Mondros Ateşkes Anlaşması ve ardından Sevr Anlaşması imzalandı.

Bu anlaşmalar gereği düşman devletler, yurdumuzu paylaşmaya başladılar. Ordumuz dağıtıldı. Türk ulusu tutsak hâle geldi. O zamanki başkentimiz olan İstanbul, işgal altındaydı. Padişah ancak kendi koltuğunu koruyordu. Halkı düşünecek hâlde değildi. Bu durum Mustafa Kemal’i üzüyordu. Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gönderildi.19 Mayıs 1919’da Samsun’a geldi. Burada, yurdumuzun düşmanlardan kurtulması amacıyla, Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Erzurum ve Sivas’ta kongreler düzenledi.
Mustafa Kemal egemenliğin halkta olması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle, halk egemenliğine dayanan bir yönetimle, yurd

umuzun kurtulacağına inanıyordu. Erzurum ve Sivas’ta yapılan kongrelerde, halkın egemenliği kabul edildi. Her ilden halk temcileri seçilerek Ankara’da toplanmaları kararlaştırıldı. Atatürk arkadaşları ile Ankara’ya geldi. İstanbul’daki meclis üyelerine de Ankara’ya gelmeleri için çağrıda bulundu.

Mustafa Kemal, Anadolu’dan gelen halk temsilcileri ve İstanbul’dan gelen bazı milletvekilleri ile 23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ni açtı. Artık egemenlik ulusun olmuştu. Ülkede büyük millet meclisinin üzerinde hiçbir kuvvet yoktu. Meclis, Türk ulusunun egemenliğini ve bağımsızlığını koruyacağına ant içerek göreve başladı. Bu durum, tüm dünya ülkelerine duyuruldu. Meclis, kendi içinden kurduğu Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile ülkeyi yönetmeye başladı. Mustafa Kemal, hem meclisin hem de hükûmetin başkanıydı. Ulusal Kurtuluş Savaş’ımızla ilgili tüm kararlar, artık Büyük Millet Meclisi’nde alınıyordu. Bu yüce meclis, Mustafa Kemal’in önderliğinde, işgalci devletleri yurdumuzdan çıkararak, egemenlik ve bağımsızlık dersi verdi. Mustafa Kemal Atatürk, artık amacına ulaşmıştı. Hem ülkemizi düşmanlardan Kurtardı; hem de halk iradesini kurmuş oldu.

Atatürk, çocukları çok seviyordu. Çocukları yarının büyükleri olarak görüyordu. Bu nedenle Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarih olan 23 Nisan gününü “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak çocuklara armağan etti. Bayram hem yurdumuzda, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde coşkuyla kutlanır. Ayrıca 1981 yılından itibaren, tüm dünya ülkelerinin çocukları da ülkemize gelerek, bu coşkulu bayrama eşlik etmekteler. Barış içinde yaşayabilmek için el ele vermektedirler.

Kaynak: Belirli Günler ve Haftalar, Enver Önder, Fazıl Çakıroğlu, Ali Gümüşay, Erdal Cengizoğlu, Evrensel İletişim Yayınları, sayfa 173.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 31882 defa okunmuştur.