Lozan’da Osmanlı Devleti’nin Borçları ve Savaş Tazminatı


Lozan’da Osmanlı Devleti’nin Borçları ve Savaş Tazminatı: Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonuna kadar aldığı borçların toplamı büyük miktarlara ulaşmıştı. Bu borçlar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla kurulan devletlerarasında bölüştürüldü. 1914 hesabıyla 140 milyon altın akçe olan borç miktarı 187 milyona indirildi. Ayrıca İttifak devletlerine olan 62,5 milyon borcundan muaf tutuldu. Alacaklı ülkelerin Türkiye'nin borç ödemelerini altın ve sterim olarak ödemesinde ısrar etmelerine karşılık, Türkiye Frank veya Türk parasıyla ödemeyi kabul ettirdi. Ayrıca Türkiye bu ödemeleri taksitler halinde yapacaktı itilâf Devletleri Lozan'da Türkiye'den savaş tazminatı istemişler, buna kendi uyruklarının zarar ve ziyanlarını, İstanbul'un işgali sırasında bulundurdukları birliklerin masraflarına varıncaya kadar işgal masraflarını da eklemişlerdi.

Türkiye bu konuda bir ödemede bulunmayı kabul etmedi. İngiltere'nin 1914 yılında el koyduğu iki savaş gemisi için ödediği parayı istemekten vazgeçti. Buna karşılık Yunanistan'ın yaptığı yıkım ve verdiği zararlara karşılık olmak üzere Türkiye'ye savaş tazminatı ödemesi kabul edildi. Ancak Türkiye, Yunanistan'ın savaşın uzamasından ve sonuçlarından doğan mali durum

unu göz önünde tutarak, Karaağaç ve çevresi kendisine: bırakılmak şartıyla bu konudaki isteklerinden vazgeçti.


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

Bu başlıklar da dikkatinizi çekebilir:

- Lozan’da Çözülemeyen Sorunlar –Kısaca – Maddeler Halinde
- Lozan’da – Lozan Barış Antlaşması’nda Çözülemeyen Sorunlar
- Lozan’da Boğazlar Sorunu - Meselesi Nasıl Çözüldü

- Okuma Sayısı: Bu yazı 22605 defa okunmuştur.