Lozan Konferansı Hakkında – Bilgi - Bilgiler


Lozan Konferansı Hakkında – Bilgi - Bilgiler: Mudanya Ateşkes Antlaşmasından sonra sıra barış görüşmelerini yapılmasına gelmiş, Müttefik Devletler 27 Ekim 1922'de ilgil devletleri İsviçre'nin Lozan kentinde toplanacak konferansa davet etmişlerdi. Konferansta Türkiye'yi İsmet Paşa'nın başkanlığındaki bir kurulun temsil etmesi kararlaştırıldı. Konferansa katılan diğer devletler İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ile Sırp-Hırvat-Sloven devletiydi Sovyet Rusya Boğazlar, Bulgaristan da Boğazlar ve Trakya sınırının belirlenmesiyle ilgili görüşmelere katıldılar. Ayrıca Belçika ve Portekiz belirli bâzı görüşmelere katılmışlar, A B D. ise gözlemci olarak katıldığı halde, oturum ve komisyonlara katılmak ve görüş belirtmek suretiyle aktif bir rol oynamıştı.

Konferans 20 Kasım 1922’de açıldı. Böylece I.Dünya Savaşı’nı kaybeden devletlerden sadece Türkiye, kendisi hakkında verilen ölüm kararını birkaç yıl içinde tersine çevirerek, yeni bir barış için müttefiklerle eşit şartlarda masaya oturmayı başarmıştı. Türkiye'nin Lozan Konferansındaki hedefi Misâk-ı Milli’yi ve tam bağımsızlığı gerçekleştirmekti. Karşısındaki devletlerin Türkiye’ye karşı üzerinde birleştikleri ortak bir p

rogramları bulunmuyordu. Ancak Sevr'den vazgeçmek zorunda kalanlar, başta İngiltere olmak üzere "Şark Meselesi"nin çözümünden en fazla payı almaya çalışacaklardı. Bunu yaparken de Yunanistan'ı koruyucu kanatlan altına alacakları açık bir gerçekti. Türkiye'den yana görünen Sovyet Rusya'nın asıl amacı kendi çıkarlarına uygun bir Boğazlar rejiminin kurulmasını sağlamaktı.
Konferansın gündemindeki sorunlar sadece son üç dört yılın değil, yüzyılların sorunlarıydı. Şu kadar eski, karmaşık ve kirli hesapların halledilmesi kolay olmayacaktı. Bu nedenle görüşmeler çok tartışmalı bir şekilde cereyan etti. Osmanlı Devleti'nin borçlan, kapitülasyonlar, İstanbul ve Boğazların müttefik kuvvetlerince boşaltılması gibi konularda anlaşma sağlanamayınca görüşmeler 4 Şubat 1923'te kesilmiş ve delegeler ülkelerine dönmüşlerdi.

Türkiye Lozan Konferansının kesintiye uğraması üzerine askeri hazırlıklara girişmiş ve kuvvetlerini Boğazlar yönünde kaydırmıştı. Ancak konferansa katılan bütün devletler yeni bir savaş istemediklerinden Lozan Barış konferansı 23 Nisan 1923'te yeniden toplandı. Türkiye de, Sovyet Rusya henüz batılı devletlerle olan sorunlarını çözmeden barış yapmakta yarar görmekteydi. Yapılan bu ikinci tur görüşmelerin sonunda 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması ve ekleri olan sözleşme, protokol ve bildiriler imzalandı. T.B.M.M. Lozan Barış Antlaşması ve eklerini 23 Ağustos 1923 tarihinde Onayladı.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 11744 defa okunmuştur.