Atatürk İlke ve İnkılapları Arasındaki İlişki


Atatürk İlke ve İnkılapları Arasındaki İlişki: Atatürk ilkeleri, Atatürkçü düşünce sistemini ortaya koyan ve Atatürk'ün devrimlerini temsil eden fikir ve eylemler birliğidir. İlke ve inkılaplar, birlikte değerlendirilmelidir çünkü birbirlerini tamamlayıcı özellikleri bulunmaktadır. Atatürk inkılaplarının özünde, Atatürk ilkelerinde geçen düşünceler yön verici etkisiyle ön plandadır.

Atatürk'ün yaptığı yeniliklerin sadece bir kısmı değil, hepsi ilkeler ile direkt ilişkilidir. İnkılap kelimesi yeniyi ve devrimi anlatır. Atatürk ilkeleri de, daima yeniyi ve ilerlemeyi hedef almaktadır. Milli mücadele zaferi sonrasında yepyeni bir Türkiye'nin meydana gelmesi ile kısa sürede büyük gelişmeler yaşanmıştır. Yeni bir çağ içerisine giren Türkiye, Atatürk'ün getirdiği yenilikler ile çağdaş bir seviyeyi yakalamıştır. Bu yeniliğin devamlılığı ise ancak, Atatürk ilkelerinde yatan düşünceleri gelecek kuşaklara aktarabilmekle mümkün olacaktır. Bunun için de yapılan inkılaplar, ilkeler ile Türkiye'nin her döneminde paralel değerlendirilmelidir.

İnkılaplar, ancak millet egemenliğine dayalı bir yönetim sistemi içerisinde hayat bulur. Atatürk Türkiye'sinde de inkılaplar, milli egemenliği sonuna dek savunan ilkeler sayesinde var olmaya devam edecektir.


- Okuma Sayısı: Bu yazı 9905 defa okunmuştur.