Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi


Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi: Mustafa Kemal’de, devlet ve toplum yaşamına ilişkin bazı düşünce ve ilkelerin oluşmasında, gençlik yıllarından itibaren Osmanlı ülkesinde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmesi etkili olmuştur. (Mustafa Kemal’in bu birikimleri, tam bağımsız ve millet egemenliği esasına dayanan bir devlet kurmasında etkili olmuştur.) Mustafa Kemal’in toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal alanlardaki fikirleri ve yaptığı uygulamalar Atatürkçülüğü meydana getirmektedir. Türk inkılabı olarak da adlandırılan Atatürkçülük; Türk milletine en uygun sosyal, ekonomik, siyasi müesseseleri kurmak ve çağdaş bir toplum oluşturmak olarak da tanımlanabilir.

Atatürkçülük; Türk Devleti’nin ve milletinin çağdaşlaşması için genel hedef, amaç ve ilkeleri belirlediğinden, Atatürkçü düşünce sistemi olarak da tanımlanmaktadır.

Türkiye’nin içinde bulunduğu gerçeklerinden doğan Atatürkçülük, bir taraftan Kurtuluş Savaşını kapsarken diğer taraftan da Türk milletinin hayatında yapılan köklü değişiklikleri içermektedir. Türk Kurtuluş Savaşı ve Atatürkçülük, bağımsızlık mücadelesi veren milletlere de örnek olduğundan evrensel bir özellik taşır.Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri

a-) Siyasi, ekonomik, kültürel, adli, askeri vb. alanlarda tam bağımsızlığı sağlamayı amaç edinmiştir.
b-) Ulusal Egemenliğe dayanan bir devlet anlayışını ortaya koyar.(Milli Mücadelenin henüz daha başlarında yayınlanan Amasya Genelgesi’ndeki, “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadesi milli egemenlik için atılan ilk önemli adım olarak kabul edilir.)
c-) Ulusal kültürümüzü aklın ve bilimin rehberliğinde muasır medeniyetler düzeyinin üstüne çıkarmayı; çağın gereksinimlerine uygun siyasal ve sosyal müesseseler oluşturmayı; demokratik ve laik kurallar içinde Türk ulusunun rahat ve mutlu bir yaşam idame ettirmesini hedefler.
d-) Milli birlik ve beraberliği sağlamayı bunu ve sürdürülmeyi amaç edinmiştir.
e-) Türk milletinin gereksinimlerinden, tarihin ortaya koyduğu gerçeklerinden ortaya çıkmış, merkezinde Türk tarihi ve kültürünü barındıran milli bir düşünce sistemidir.
f-) Dogmalara dayanmaz. Akılcılık ve bilimselliği kılavuz edindiğinden yeniliklere daima açık, dinamik bir düşünce sistemidir.
g-) Atatürk'ün ortaya koyduğu ilkeler, gösterdiği hedefler ve gerçekleştirdiği inkılaplarla bir bütün oluşturmaktadır.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Yardımcı Ders Kitabı, sayfa: 101.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 10428 defa okunmuştur.