Atatürk'ün Milletine Güveni - Atatürk'ün İnsan ve Millet Sevgisi


Atatürk'ün Milletine Güveni - Atatürk'ün İnsan ve Millet Sevgisi: ''Ben 1919 senesi Mayıs'ın içinde Samsun'a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu, Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu kutsal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek başladım.'' Yukarıdaki sözler, Atatürk'ün Türk milletine olan güvenini, en veciz bir şekilde dile getirmektedir. Atatürk, milletini geçmişteki, haldeki ve gelecekteki durumlarıyla seven bir önderdi. Atatürk'ün milletine olan inancı, onu, cesaretle karar vermeye ve kararını uygulamaya sevk etmiştir.erdana">Atatürk
, Türk olmakla övünen, milletin bir bireyi olmakla kıvanç duyan bir önderdi. ''Türk, Övün, Çalış, Güven''demekle çok sevdiği milletine şunları anlatmak işlemiştir:''Türklük esastır. Bu mevcudiyeti, Tarih içinde araştırmak, birbirini izleyen tarih içinde, tespit edilecek Türk medeniyeti ile övünmek yerinde olur. Fakat bu övünmeye layık olmak için bugün çalışmak lazımdır. Her sahada, bilhassa medeniyet alemine eser vermek için çalışkan olmayı hedef tutmalıdır.''

''Türk milleti tarihinle övün, çünkü senin ecdadın medeniyetler kuran, devletler imparatorluk yaratan mevcudiyettir. Sen, Anadolu denilen bu yurda sonradan gelme değil ilk yerleşip medeniyet kuranların çocuklarısın. Fakat geleceğine güvenebilmek için bugün çalışman lazımdır çünkü yalnız tarih övüncü bir meziyet sayılmaz.'' Atatürk'ün anlatmak istediklerini iyi kavramak gerekir. Atatürk ne olduğumuzu ve nereye ulaşmamız gerektiğini işaret etmektedir.

Atatürk'ün insan ve millet sevgisi herkese örnek olmalıdır. Onun sevgisi, bencil bir sevgi değildir. O, milletini sevdiği kadar, diğer insanları da içtenlikle seven, sayan bir önderdi. Onun sevgisi evrenseldir. O,hangi milletten olursa olsun tüm insanların mutluluğunu isterdi, onları severdi.

Kaynak: İlköğretim Okulları İçin Hazırlanan Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuzu

- Okuma Sayısı: Bu yazı 28721 defa okunmuştur.