Sosyo-Kültürel Güç - Milli Güç Unsurları Sosyo-Kültürel Güç


Sosyo-Kültürel Güç - Milli Güç Unsurları Sosyo-Kültürel Güç: Sosyo-Kültürel güç; eğitimli ve teknik bilgilerle donatılmış, kültürlü insanların oluşturduğu güçtür. Bu güç, bir millete özgü kültürel değerlerin bileşkesi olarak belirlenen milletçe kalkınma, üretme, koruma ve savunma politikaların itici ve yönlendirici niteliği ile milli güç içerinde önemli yere sahiptir. Sosyo, toplum demektir. Toplum, insanların bir araya gelerek oluşturduğu aile, hukuk, ekonomi, eğitim, sağlık ve benzeri kurumlardan oluşur.

Toplumun temeli bireylere dayanır. Bireyler arası ilişkilerden de daha büyük sosyal olay ve olgular meydana gelir. Toplumdaki kurum ve kuruluşlar çok sayıda bireyin belli amaçlarla bir araya gelerek örgütlenmesidir. Bir toplumda kurum ve kuruluşların güçlü oluşu, o toplumun sosyo-kültürel gücünün sağlamlığının göstergesidir. Toplumdaki nüfusun genç, dinamik, eğitimli, sağlıklı ve üretken oluşu o toplumun gelişmesinin ve çağdaşlaşmasının temel koşullarındandır. Atatürk’e göre Türk toplumunda bu nitelik vardır.

O, bu görüşünü söyle dile getirmektedir. “Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti, milli birlik ve beraberlikle güçlüklerin yenmesini

bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tutuğu meşale müspet ilimdir”.


Atatürk, kültürü, “Bir insan topluluğunun devlet hayatında, fikir hayatında, yani ilimde… Güzel sanatlarda, ekonomik hayatta yapa bildiği şeylerin ortak sonucudur.” Şeklinde tanımlamaktadır. Öyle ise sosyo-kültürel güç, milleti oluşturan insan gücünün özellikleri ve kültürünün oluşturduğu bir güçtür.

Atatürk’e göre, Türkiye Cumhuriyetini kuranlar, Türk halkıdır. Türk halkı cumhuriyeti büyük bir mücadelenin sonunda kurmuştur. Dünyanın en büyük emperyalist güçlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde savaşmış bütün yoksulluklara rağmen Atatürk’ün önderliğinde kurtuluş Savaşı’nı kazanmıştır.

Bu halkı kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuştur. Türkiye halkının birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir dayanışma ile cumhuriyeti kurması ve geliştirmesi, Türk milletinin bugünü ve geleceği için büyük önem taşır. Çünkü Türkiye Cumhuriyetini yıkma, yok etme çabaları iç ve dış güçlerin büyük hayalidir. Bu hayali yok etmek de milli güç öğelerine ve Atatürk ilkelerine sımsıkı bağlılıkla gerçekleşir.


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 18871 defa okunmuştur.