Atatürk ve Komünizm – Atatürk'ün Komünizm Görüşü


Atatürk ve Komünizm – Atatürk'ün Komünizm Görüşü: İhtilalci ve geniş Sovyetler dünyasının, fili ve ideolojik baskısı karşısında Atatürk, katıksız bir Müdafaa - i Hukukçu ve devlet adamı olarak kalmıştır. Komünist taktiğine karşı Müdafaa - i Hukukçu lider olarak seçtiği taktik, bu bakımdan tarihsel değerini kanıtlamıştır. Atatürk, bu konuda, ulusal kurtuluş hareketinin başlangıcında, (1920 Nisanı'nda) Türkiye'nin sağlı sollu baskılar karşısındaki tutumunu ve karşı duruşunu açıkça ortaya koymuştur.

Hatta komünizmi inceleme amacı ile Rusya'ya gönderilecek Dr. Tevfik Rüştü (Aras) Bey'in tayinine itiraz eden, Tokat Mebusu Nâzım Bey'in bir önergesi TBMM’de tartışılırken, Meclis çok daha açık bir tutuma sahiptir. Mebuslardan bazılarının komünizmi övmelerine karşılık, karşıt fikri savunanlar çoğunluktadır.

İstiklâl Savaşı geliştikçe, Atatürk kurtuluş hareketini, Zinoviev ve arkadaşları gibi görmediğini safha safha açıklamıştır. Doğrudan doğruya Rusya'dan gelen BuharaIılara, Ukrayna Büyük Elçisi General Frunze'ye, bütün yabancı basın mensuplarına durumu anlatır.

Atatürk'e göre, Türk kurtuluş hareketi bir halk hareketidir. Bir köylü hareketidir. Türkiye Türklerindir. O zaman, Pe

tit Parisien muhabiri olarak, 2 Aralık 1922 'de, kendisini Bursa'da ziyaret etseydik ve şu soruyu sorsaydık: “Türkiye'de komünist bir idare mi kurmak istiyorsunuz?” Şu cevabi alacaktık: “Şurasını unutmamalı ki, bu idare tarzı bir Bolşevik sistemi değildir. Biz ne Bolşeviksiz ne de Komünist, ne biri ne diğeri olamayız."

Mustafa Kemal Paşa bu durumun nedenlerini Türkiye'nin siyasal psikolojisinden çıkarıyordu: Türkler, "milletperver ve dinlerine hürmetkâr " bir milletti. Memleketimizin içtimai, şeraiti, dini ve milli ananelerinin kudreti Rusya'daki komünizmin bize tatbikine müsait değildi. O halde, Türklerin İstiklâl Savaşı ile kurdukları siyasal sistemin adı tam bir demokrat hükümet ve halk hükümeti diye yâd edilir. Cumhuriyetin Onuncu yıldönümüne doğru, 1932'de, Atatürk, komünist rejimi “dünya ve insanlık için" korkunç bir tehlike olarak görmüş ve Amerika Generali Mac Arthur' e yeni bir Sovyet emperyalizminin ana, çizgilerini belirtmiştir.


- Okuma Sayısı: Bu yazı 2432 defa okunmuştur.