Atatürkçülüğün Genel Nitelikleri – Atatürkçü Düşüncenin Temel Nitelikleri


Atatürkçülüğün Genel Nitelikleri – Atatürkçü Düşüncenin Temel Nitelikleri: Atatürkçülük ve Atatürkçü olmanın ne olduğunu anlamak için her şeyden önce ATATÜRK ilke ve inkılâplarını bilmek gerekir. Bu ilke ve inkılâpları bilmeden ve onları içtenlikle benimsemeden Atatürkçü olunamaz. Bu nedenledir ki ATATÜRK ilkelerinin neler olduğunu en ince detaylarıyla bilmek gereklidir. Atatürk devrim ve ilkelerinin ve bunların dayandığı temeller Atatürkçülüğü oluşturur. Atatürkçü olmak bunlara bağlı olmak demektir. Atatürkçülük dendiğinde özellikle göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:

- Atatürkçülük bir bütündür: Devrim ve ilkeleri ayrı ayrı değerlendirmek olmaz. Onları bir bütün oluşturan unsurlar olarak anlamak ve değerlendirmek gerekir. “Şu ilkeye uymayalım, bu inkılâbı benimsemeyelim, ama Atatürkçü olalım” denemez. Her ilkenin ve her devrimin bütünü oluşturmada aynı düzeyde önemi ve değeri vardır. Örneğin, “Şapka giyinip Arap yazısı kullanalım; cumhuriyetçi olalım ama halkçı olmayalım; laik olalım ama devleti şeriatla yönetelim…” denemez.

- Atatürkçülük herhangi bir yabancı siyasal akım ya da ideoloji ile açıklanamaz: Atatürkçülük Türk halkının ve Türk vatanının tabiatından, tarihinden ve

ihtiyaçlarından doğmuştur. Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyini üstüne çıkarma anlayış ve çabalarının bir sonucudur. Başka milletlerin sorunlarının çözümü Atatürkçülüğün ilgi alanına girmez. Ancak, Atatürkçülüğün insani ve gerçekçi yönleri başka milletlere de etkili bir örnek olmuştur. Özellikle geri kalmış ve yabancı egemenliği altından kurtulmak isteyen milletler Atatürkçülüğü kendilerine örnek, Atatürk’ü manevi önder kabul etmişlerdir. Cezayir’den Çin’e kadar bunun belirtilerini görme olanağı bulunmaktadır.

Bu arada, şu noktayı belirtmekte de yarar vardır; Türkiye’de kendilerini kabul ettirme çabasında olan bazı aşırı ideoloji ve akımlar, Atatürkçülüğe işlerine geldiği biçimde anlam verip onun etkisinden yararlanmaya çalışmaktadırlar. Atatürkçülüğün özellikle kaynağı dışta bulunan bu gibi akım ve ideolojilerle hiçbir ilgisi yoktur. Atatürkçülük bir Türkiye ve Türk milleti gerçeğidir. Bu gerçeğin kaynağı Türk tarihidir, Türk’ün karakteri ve insan tapısıdır. İnsanın insanı, toplumun toplumu sömürmesine dayanan; halkı sınıflara bölen; milleti halklar biçiminde gören; insanları ve toplumu zulümle, zorbalıkla yönetmek isteyen; uygarlık ve insanlık anlayışına ters düşen hiçbir akım ve ideoloji ile Atatürkçülük arasında bağ ve yakınlık kurulamaz. Bunu yapanlar ya Atatürkçülüğü anlamamışlardır ya da kasıtlı olarak böyle yapmakta ve düşünmektedirler.

Kaynak: Mehmet YAVRU, Atatürkçülük ve İlkeleri, Ülkü Basımevi, 2.Baskı, sayfa 147 – 148, Konya, 1981.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 17946 defa okunmuştur.