Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir


Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir: Cumhuriyet, milletin kendi egemenliği yine kendi elinde bulundurduğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilciler vasıtasıyla kullandığı devlet biçimidir. Cumhuriyetçilik ise devletin siyasi rejim tarzı olarak cumhuriyeti benimsemesine denir. Cumhuriyetçilik ilkesinin genel özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

Cumhuriyet yönetimi, seçme ve seçilme hakkının bütün yuttaşlara tanınması ve uygulanması ile işlemektedir.
Cumhuriyetçilik ilkesi, egemenliğin kişi veya herhangi bir zümrede değil millette olmasını öngörür.
Cumhuriyetçilik, millet-devlet İkilisinin bütünleşmesinin temellerini oluşturur.
Cumhuriyetçilik, saltanata ve monarşik yönetimlere karşıdır. Demokratik uygulamaları esas alır.
Halkın siyasal anlamda belir bir olgunluk düzeyine erişmesine katkı sağlar.
Anayasada değiştirilemez maddeler kapsamına dahil edilerek koruma altına alınmıştır.
Teşkilat-ı Esasiye’de Türkiye Devleti’nin hükümet şekli Cumhuriyettir.” ifadesi bulunurken bu ifade 1924 Anayasası ve sonraki anayasalarda Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.” şeklinde değiştirilerek

bu kavrama “bir devlet şekli” anlamı verilmiştir.
Mustafa Kemal'in en büyük eserim diye nitelendirdiği ilkesidir.
Mustafa Kemal'in siyasi tartışmaların uzağında tutulmasını söylediği, yani partiler üstü gördüğü ilkesidir.
Diğer ilkeler içerisinde özellikle milliyetçilik, halkçılık ve laiklik ilkeleriyle iç içedir. Çünkü cumhuriyet ancak toplumun millet bilincine erişmesiyle ulaşılabilen bir kavramdır. Egemenlik halka dayanmazsa halkçılıktan da söz edilemez. Aklı ve bilimi ölçü alan laik bir düzen ise cumhuriyetçiliğin temel özelliğidir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 24535 defa okunmuştur.