Atatürk İlkelerinin Kısaca Anlam Açıklamaları


Atatürk İlkelerinin Kısaca Anlam Açıklamaları: Atatürkçülükte ilkeler milletin bütün şartlarına uygun olatak seçilmiş kıscası Atatürkçülük’te devlet sistemi bu ilkeler üzerine kurulmuştur. Bu ilkele, çeşşitli toplum sorunlarının çözülmesinde anahtar ve araç görevi de yapmaktadır. Devlet sitenini oluşturan, devletin vazifelerini ve niteliklerini belirleyen Atatürk ilkeleri; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık’tır. Diğer ve deyişle Türk devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır.

Cumhuriyetçilik İlkesi

Atatürk’ün tanımlamasına göre “Türk Milletinin karakter ve adaletlerine en uygun olan idare , cumhuriyet idaresidir.” Çünkü; cumhuriyet, milli egemenlik idaline, milletin irade ve vazıfelerine en iyi olarak düzenleyen yönetim şeklidir.

Milliyetçilik İlkesi

Atatürkçülügün birlik ve beraberlik yaratmak hususundaki ilk temel ilkesi,milliyetçiliktir.Türk milleti dil,kültür, ideal birliği ile birliğe bağlı vatandaşların oluşturulduğu, toplumsal,ekonomik ve siyasal bir bütündür.Türk milleti birdir ve bütündür.Türkiye’de “Ben Türk’üm”diyen herkes Türk’tür. Milli devirde milliyetçilik, devletin büt

ün müesseselerin iç ve dış bütün failiyetlerinde göz önünde tuttuğu bir ilkedir.Türk milliyetçiliği her ilerlemenin ve kurtuluşun esası olarak kabul ettiği hürriyeti amaç edinmiştir.

Halkçılık İlkesi

Atatürkçülük’te halkçılık, yurdu, ayrıcalık iddialarında ve sınıf kavgalarında koruyan bir ilkedir. Halkçılığın birinci unsuru demokratlıktır. İkinci unsuru, milletin genel hakları dışında hiçbir kişiye veya topluluğa ayrıcalık tanımamaktır.Üçüncü unsur, sınıf mücadelesini kabul etmektir. Halkçılık milli mücadele’nin ilk gününde başlamış ve gittikçe kuvvetlenmiştir. Atatürkçülük’te halkçılık ile demokrasi eş anlamlısıdır.

Devletçilik İlkesi

Atatürk devletçiliği, kişisel çalışma ve faaiyeti esas tutar. Bununla birlikte, mümkün olduğu kadar az zaman içinde dinamik ideale kavuşmak için, milletin genel ve yüksek çıkarlarını gereğine göre, bütün işlerde özellikle ekonomik alanda, devletin fiilen ilgilenmesini benimser. Devletin fiilen ilgilenmesi, yapma, yaptırma, yönlendirme, teşfik, yardım etme, yapılanları düzenleme ve kontrol etmek anlamlarına gelir. Atatürkçülük’te devletçilik; sosyal, ahlaki ve millidir.

Laiklik İlkesi

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılamsı, din ve vicdan hürriyetinin devlet tarafından güvence altına alınmasıdır. Laik devlette, kişiler ibadet hürriyetine sahiptirler. Bir din ve meshep mensuplarının, başka din ve meshep mensuplarına karşı baskısını önlemek, laik devletin görevidir. Laik sistemde, yönetim, eğitim ve hukuk kurumları dini esaslara dayandırılamazlar. Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılaplar içinde laikliğin büyük bir yeri vardır. Laiklik, Türk milletinin maddi, manevi fikri yapısını modern medeniyet seviyesine ulaştırmaya yöneliktir.

İnkılapçılık İlkesi

Bir toplumda köklü değişlikler, yenilikler yapan olaylara inkılap denir. Dünyadaki değişmeleri görüp bulanlara ayak uyduramayan toplumlar geriler ve yok olurlar.Bunun için gelişmeleri takip edip yeniliklere açık olmak gerekir. Atatürk’ün yaptığı inkılaplar bu amaca yöneliktir. Atatürkçü Düşünce Sistemi’inde inkılapçılık, sadece yapılan inkılapları korumakla yetinmeyip aklın, bilimin ve ileri teknolojinin yol göstericiliğine dayalı gerekli atılımları yaparak çağdaşlaşmayı ön görür. Milletin ilerlemesini temin edecek müesseseleri geliştirmek,korumak ve savunmak hepimizin görevidir.

Kaynak: Erol Sunat, Belirli Günler ve Haftalar, Birlik Matbaası, Ankara, 2006.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 79700 defa okunmuştur.