Devletçilik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir


Devletçilik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir: Devletçilik anlayışı, bir ülkenin sosyal politikasında takip edilecek yolu belirleyen yöntemlerden biridir. Ancak, Türk devletinde daha ziyade, ülkeyi geri kalmışlıktan kurtarmak ve her türlü bağımsızlığı temin etmek için gerekli ekonomik sistem olarak ortaya konmuştur. Atatürk'ün devletçilik ilkesi, bireylerin kendi imkânları ile yapamayacağı işleri devletin yapmasını öngörür. Devletçilik ilkesinin özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

Bu anlayışa göre devlet, serbest rekabeti tanzim edeci olarak görev alacaktır.
Devletçilik, ekonomik sıkıntıların sonucunda, sıkıntıları aşabilmek düşüncesi ile ortaya konmuş geçici bir modeldir. Ancak, özel durumlar ve dünya ekonomik bunalımı bu modelin kalıcı olmasına neden olmuştur.
özel teşebbüse her alanda fırsat tanınmış ve destek olunmuştur. Ancak, özel teşebbüsün yeterli sermayesinin olmaması sebebiyle girişimler başarılı olamamıştır. Bu durum da devletçilik anlayışını ön plana çıkarmıştır.
1931 yılından itibaren resmen uygulamaya konulan bu ilke ile özellikle sanayileşme konusunda kısa zamanda önemli başarılar elde edilmiştir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 22292 defa okunmuştur.


ali keser diyor ki:

cok basarili