1. Dünya Savaşı Sonrası Dünya'nın Genel Durumu - Kısaca


1. Dünya Savaşı Sonrası Dünya'nın Genel Durumu - Kısaca: İngiltere: I. Dünya Savaşı'ndan en kazançlı ayrılan devletlerden biridir. Sömürge imparatorluğunu daha da genişletmiş, Ortadoğu'da yayılma alani bulmuştur. (Irak, Ürdün, Basra Körfezi, Suudi Arabistan, Mısır),

Fransa: İngiltere’nin yanında savaştan kazançlı ayrılan bir diğer devlet de Fransa'dır. Ortadoğu'da Suriye ve Lübnan üzerinde mandasını kurmuştur.

ABD: 1. Dünya Savaşı'na kadar Avrupa siyasetinde söz sahibi olamayan ABD savaş sonrası güçlü bir taraf olarak ortaya çıkmıştır. Wilson ilkelerini yayınlayarak dünya siyasetine yön vermeye çalışmıştır.

Rusya: Çarlık Rusya'nın yıkılmasıyla Sovyet Rusya kurulmuş, Lenin önderliğinde sosyalist rejimi yaymaya çalışmıştır. 1930'lardan sonra dünya siyasetine yön verecek güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmıştır.

Italya: 1. Dünya Savaşı’nın galipleri arasında yer alsa da beklediği çıkarları elde edememiştir. Kuzey Afrika'da yayılma alanı aramıştır.

Almanya: Dünya Savaşı’nda yenilen Almanya Varsay Antlaşması’nın koşullarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. 1930'lardan sonra Hitler'in yönetime egemen olmasıyla saldırgan bir politika izlemiştir.

Japonya: Uzak Doğu'da yeni bir güç olarak ortaya çıkmış, genişleme politikası izlemiştir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 2020 defa okunmuştur.