Tanzimat Fermanı’nın Getirdiği Yenilikler


Tanzimat Fermanı’nın Getirdiği Yenilikler: O dönemin Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı’nın 3 Kasım 1839’da ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti’nde o güne değin görülmemiş ölçüde büyük çaplı ıslahat ve reform işleri yapılmaya başlanmıştır. Devletin iç işlerini çağın gerektirdiği şekilde yeniden tanzim etmek ve böylelikle Osmanlı’nın zayıflamasına mani olmak için hukuk, yönetim, askerlik, eğitim ve kültür alanları gibi önemli alanlarda bir dizi reformlar ve yenilikler getirilmiştir.

Tanzimat Fermanı’yla Hukuk Alanında Getirilen Yenilikler: Adli alanda Şerriye mahkemelerinin yanı sıra, azınlıkların Cemaat mahkemeleri, Konsolosluk mahkemeleri, Ticaret mahkemeleri ve Nizamiye mahkemeleri açıldı.1840’da ceza, 1850’de ticaret kanunu çıkarıldı. (Osmanlı ülkesinde şer’i mahkemelerinin yanında batılı tarz hukuk kurallarını uygulayan mahkemelerin açılması hukuk birliğini bozmuştur.)

Tanzimat Fermanı’yla Askerlik Alanında Getirilen Yenilikler: Askerlik hizmeti vatan görevi sayılıp, din farkı gözetmeksizin bütün halka yayıldı.

Tanzimat Fermanı’yla Yönetim Alanında Getirilen Yenilikler: Valilerin yetkileri kısıtlandı ve bazı illerde

meclisler kuruldu. (Hıristiyanların bu meclislerde temsil edilmediklerini ileri sürüp, Avrupa devletlerine şikayetlerde bulunmaları batılı devletlerin Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmalarına ortam hazırlamıştır.)

Tanzimat Fermanı’yla Eğitim ve kültür Alanında Getirilen Yenilikler Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı ) kurularak medreseler dışındaki eğitim kurumları bu bakanlığa devredildi. (Bu durum eğitim alanında ikiliklere neden olmuştur.)

Bütün bunların yanında
- Kız öğrencilerin eğitimi devletin sorumluluk alanına alınmıştır.
- Ceride-i Havadis, Tercuman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar gibi gazeteler yayınlanmıştır. (Bu durum halkın önemli gelişmelerden haberdar olmasına, aydınlanmasına, kültürel yönden gelişmesine ortam hazırlamış, okuma-yazma faaliyetlerine önem kazandırmıştır.)

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk sitesi tarafından üniversite hazırlık amaçlı LYS ve YGS kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 74027 defa okunmuştur.