Senedi İttifak – Senedi İttifak Nedir - Senedi İttifak ile İlgili Bilgi


Senedi İttifak – Senedi İttifak Nedir - Senedi İttifak ile İlgili Bilgi: Sened-i İttifak, 29 Eylül 1808 tarihinde Sultan II. Mahmut’un Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa'nın Rumeli ve Anadolu ayanları ile İstanbul'da yapmış olduğu anayasa niteliğindeki bir anlaşmadır. II. Mahmut’la ayanlar arasında yapılan bir sözleşmedir. Osmanlı ülkesinde bir bölgenin, bir kasabanın ve bir sınıfın ileri gelenlerine ayan denilmiştir. XVII. Yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin çeşitli yerlerinde, çoğu eşraf ailelerinden birçok ayan ortaya çıkmış ve bunlar merkezi otoritenin bozulması, tımar sisteminin yerini iltizam sisteminin almasıyla giderek güçlerini arttırmışlardır.

Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın yapılmasında rol oynadığı Sened-i İttifak’a göre, ayanlar merkezi otoriteyi kabul edecek, yapılacak ıslahatları destekleyecek, padişaha bağlı kalacak, devletin eyaletlerden asker ve vergi toplanmasına yardım edecek, İstanbul’da askerlerin çıkardığı isyanların bastırılmasında rol alacaktır. Hükümetin yasalara uygun emirlerine uyulacaktır. Bu emirlere uymayanlar cezalandırılacaktır. Padişah aşırı vergi koymayacak, eşit ve adaletli vergi alacaktır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk sitesi tarafından ünüversite hazırlık amaçlı LYS ve YGS kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 30186 defa okunmuştur.