GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Türkiye İçin Önemi


GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Türkiye İçin Önemi: GAP’ın Ülkemiz İçin Önemi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan bir projedir. Ülkemizin iki önemli akarsuyu Fırat ve Dicle nehirleri GAP Bölgesi’nden geçer. Doğu Anadolu Bölgesi’nden doğan bu iki nehir, sularını Basra Körfezi’ne döker. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin diğer bölgelerine oranla daha az yağış almaktadır. Bu nedenle öncelikle bölgenin çok zengin su kaynaklarından olan Fırat ve Dicle nehirleri sularının, sulama ve enerji üretimi amacıyla değerlendirilmesi ve bu arada düzensiz akışı olan bu iki nehrin sularının dizginlenmesi düşünülmüştür.

Projenin temelleri 1936’larda yapılan çalışmalara kadar dayanmaktadır. 1960’larda Fırat ve Dicle Havzası ile ilgili yapılan çalışmalar 1980 yılında “Güneydoğu Anadolu Projesi” şeklinde adlandırılarak birleştirilmiştir. Güneydoğu Anadolu Projesi kavramı, Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı öngörülen barajlar, hidroelektrik santraller ile sulama tesislerinin yanı sıra kentsel ve kırsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık, konut, turizm ve diğer sektörlerdeki yatırımları da içine almaktadır.

Proje tamamlandığında, yılda 50 milyar metre küpten fazla su akıtan Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde kurulan tesislerle, ülkemizin toplam su potansiyelinin %28’i kontrol altına alınacak. 1.7 milyon hektarın üzerinde arazinin sulanması ve 7476 megavatın üzerinde kurulu bir kapasiteyle, yılda 27 milyar kilovat saatlik elektrik enerjisi üretilmesi sağlanacaktır. GAP’ın meydana getireceği yüksek tarım ve sanayi potansiyeli bölgede gelir düzeyini beş kat artıracak bölge nüfusunun yaklaşık 3.8 milyonuna iş imkânı yaratılacaktır.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin Bütün Yardımcı Ders Kitabı, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölümü, sayfa: 850.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 10026 defa okunmuştur.