Tekâlif- i Milliye Emirleri Nelerdir ve Maddeleri


Tekâlif- i Milliye Emirleri Nelerdir ve Maddeleri: Ordunun Kütahya - Eskişehir Savaşları’ndan sonra Sakarya Nehrinin doğusuna çekilmesi halkın moralini bozmuş, TBMM'de karamsarlığa yol açmıştır. Meclislin Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiş ve bütün olumsuzluklardan Mustafa Kemal sorumlu tutulmuştur. Bunun yanında bazı milletvekillerinin onun ordunun başına geçmesini istemesiyle TBMM 5 Ağustos 1921'de çıkarılan Başkomutanlık Yasasıyla meclisin tüm yetkilerini 3 ay süreyle M. Kemal'e vermiştir. M. Kemal'de ilk iş olarak ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayımlamıştır. Anadolu insanının büyük fedakârlık yaparak katıldığı tekalif-i Milliye Emirleri şunlardır:

a) Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.
b) Yurtta her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona teslim edecek.
c) Tüccarın ve halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, pamuk, yön, kumaş vs. stoklarından yüzde kırkına bedeli daha sonradan ödenmek üzere el konulacak.
d) Eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye vs. stoklarından yüzde kırkına bedeli daha sonradan ödenmek üzere el konulacak.
e) Halkın elindeki taşıt araçlarıyla, yüz kilometrelik bir uzaklığa ka

dar, ayda bir defa olmak üzere, parasız askeri ulaşım yapması mecbur olacak.
f) Ordunun giyimine ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el konulacak.
g) Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içince teslimi gerçekleşecek.
h) Benzin, yağ, vazelin, telefon makinesi vs. stoklarından yüzde kırkına el konulacak.
ı) Demirci, marangoz, dökümcü vs. ustalarının adlarıyla birlikte sayıları tespit edilecek.
j) Halkın elinde bulunan dört tekerlekli yaylı araba ve kağnı arabalarının hayvanlarıyla birlikte yüzde yirmisine el konulacak.

Bu emirlerin uygulanabilmesi ve cephe gerisinin güvenliğinin sağlanabilmesi için İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Halk tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirlerine uymuş ve bir kez daha fedakârlıkta bulunmuştur.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yardımcı Ders Kitabı, sayfa: 118.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 16971 defa okunmuştur.