2. Dünya Savaşı’nın Sonuçları Maddeler Halinde


2. Dünya Savaşı’nın Sonuçları Maddeler Halinde: İkinci Dünya Savaşı içinde birçok ülkenin bulunduğu ve geniş bir coğrafya üzerine dağılmış birçok ülkede siyasal, sosyal ve brürokratik manada gelişmelere; yeni antlaşmalara, yeni kutuplaşmalara ve insanlık tarihinde bazı ilklerin yaşanmasına neden olmuştur.Bu kısa açıklama doğrultusunda 2.Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı sonuçları şimdi maddeler halinde vermeye çalışalım:

2. Dünya Savaşı'nın Ortaya Çıkardığı Sonuçlar

• Savaş Mihver Devletlerin mağlubiyeti ile sonuçlanmış, Almanya bu savaş sonucunda da ağır bir yenilgiye uğramıştır.
• Bu savaştan sonra ABD, Sovyet Rusya ve İngiltere’nin katıldığı Yalta Konferansı toplanmış ve bu konferansta yeni sınırlar, yenilen devletlere tatbik edilecek yaptırımlar ortaya konmuştur.
• Bu savaştan sonra dünyada egemen güç olan İngiltere üstünlüğü kaybetmiş onun yerine, ABD, dünya siyasetine ağırlığını ortaya koymuştur.
• Faşist, baskıcı yönetimler ve idareler başarılı olamayarak yıkılmıştır. (İtalya ve Almanya’da)
• Bu savaş sonucunda güçlenerek ortaya çıkan Sovyet Rusya dünyada Sosyalizim rejimini yaymaya başlamış ve özellikle de kendi egemenliği altında bulunan Doğu Av

rupa ülkelerinde Sosyalist rejimlerin kurulmasını sağlamıştır.
• İnsanlık Tarihinde ilk atom bombası bu savaşta Japonya’ya karşı kullanılmış bu durum yüz binlerce insanın ölümüne neden olmuştur.
• 2. Dünya Savaşı büyük maddi kayıplara ve dünya üzerinde çok büyük insan kitlelerinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur.
• Bu savaştan sonra Almanya ikiye ayrılmış, Almanya’nın doğusunda Komünist rejim kurulurken batı kesiminde ise liberal cumhuriyet ilan edilmiştir.
• Savaş sonunda toplanan Yalta Konferansı’nda Birleşmiş Milletler örgütü’nün kurulması karara bağlanmıştır.
• NATO ve Varşova Paktı bu savaştan sonra kurulmuştur.
• O dönemlerde Büyük Britanya İmparatorluğu diye anılan İngiltere sömürgelerini yitirmiş böylece Hindistan, Cezayir, Pakistan, Mısır gibi devletler kurulmuştur.
• Bu savaştan sonra kurulan yeni dünya düzeni içerisinde Türkiye tavrını Batılı devletlerden yana koyarak NATO içinde kendine yer bulmuş ve Birleşmiş Milletlere Örgütüne üye olmuştur.
•Bu savaştan sonra Ortadoğu’da (Filistin’de) bir İsrail devleti kurulmuştur. (1948)
• Türkiye Birleşmiş Milletlerin isteği ile Güney Kore’ye asker göndererek Kore Savaşı’na katılmıştır (1950).

Bu durum Türkiye’nin NATO’ya girmesine ve 1952’de NATO üyesi olmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca Türkiye, Ortadoğu’da barışı muhafaza etmek için oluşturulan Bağdat Paktı’na da katılmıştır. Bağdat Paktı, Türkiye, İran, Pakistan ve İngiltere arasında oluşturulmuştur. (1954) Daha sonra ABD’nin NATO dışında başka bir pakta ihtiyaç olmadığını belirtmesi ve buna karşı çıkması üzerine Bağdat Paktı, Birleşmiş Milletler bünyesinde merkezi Ankara olmak kaydıyla Cento adlı bir örgüte çevrilmiş ve kültürel işbirliği örgütü olarak kabul edilmiştir. Fakat Cento da daha sonra dağılmıştır.2. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan bir başka örgüt de NATO’ya karşı kurulan ve öncülüğünü Sovyet Rusya’nın üstlendiği, komünist devletlerin kendine yer bulduğu Varşova Paktı olmuştur. Bu örgüt ise 1990’dan sonra dağılmıştır.

Kaynak: Üniversiteye Hazırlık Konu Anlatımlı Tarih Kitabı, sayfa 362.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 14124 defa okunmuştur.