Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı’na Girmesi Savaşı Nasıl Etkilemiştir


Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı’na Girmesi Savaşı Nasıl Etkilemiştir: Osmanlı Devleti’nin Savaşa girmesi bu büyük savaşta stratejilerin ve bunun pek tabii sonucu olarak da savaşa dair gözetilen dengelerin kısa bir zaman içerisinde değişikliğe uğramasına neden olmuştur. Şimdi kısaca Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girmesinin savaşı nasıl etkilediğini maddeler halinde vermeye çalışalım:

- Savaşın geniş alanlara yayılmasıyla cephe sayısı artmış oldu.
- Savaşın süresi uzadı.
- Almanların cephelerdeki yükü hafiflediğinden Almanlar Avrupa'da rahatladı.
- Savaşın yönü Orta Doğu’ya kaydı.
- İngilizleri Orta Doğu’ya taşıyacak olan sömürge yolları tehlikeye girdi.
- İngiltere, daha evvelden üs olarak konuşlandığı Kıbrıs’ı topraklarına dâhil ettiğini ilan etti.
- Osmanlı Devleti’nin toprakları İtilaf Devletleri arasında imzalanan gizli antlaşmalar neticesinde paylaşıldı.
- Yardım alamadığı için Rusya’daki rejim değişti ve Rusya’nın İtilaf devletleri ile bağlantısı zedelendi.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 32188 defa okunmuştur.